Öngyilkosság? Ezt gondold át.

Utolsó kommentek

  • TanNé: Anzelm istenérve, avagy az Isten egyenlő az Emberi Ostobasággal 2017. február 18. - IGe Volt egy ilyen nevű teológus, akinek a nagyon bonyolultnak látszó, és sokak által még bonyolultabbá tett, log... (2022.04.17. 08:07) Isten léte – észérvekkel
  • TanBá: Mára már van Tudományos Istenünk is, nem csak JudeoKeresztény ésatöbbi... Az ateizmus megbukott a tudományosan 2022. január 07. - IGe vilagnezet.blog.hu/2022/01/07/az_ateizmus_megbukott_a_tudomanyo... (2022.01.07. 20:16) Isten léte – észérvekkel
  • makutsi: @Fejben Futó: Milyen zenekar, és hol? (2021.06.14. 08:06) A nyilas páter
  • Iván Gábor IGe: Apologetika végső bukása logikailag 2020. június 24. - IGe • Azaz az apologéták egyáltalán nem észszerűek, nem is értelmesek, hanem pont az ellentettjei. Irracionálisak és illogikusak (esztelenek... (2020.07.04. 11:41) Vádak a kereszténységgel szemben
  • TanBá: Apologetika lefordítva hitkomisszárság Nem kellenek itt a görög főIstenekre (Apollonra) hajazó hangzatos elnevezések. Az apologetika lefordítva JahveZsidóSátánIsten iránti hitkomisszárságot jelent.... (2019.04.14. 10:53) Ma Mária, régen a Fityma ünnepe
  • Utolsó 20

Utálják-e a katolikusok a homoszexuálisokat?

2012.12.03. 17:25, Katekéta

Az egyik leggyakoribb kritika a katolikus egyházzal szemben, hogy nem tanúsít kellő toleranciát a homoszexuálisokkal szemben. Azt, hogy mi a kellő tolerancia, általában azok próbálják megállapítani, akik úgy érzik, éppen velük szemben nem elég elfogadóak. Minden rossz szándék nélkül aláhúznám, hogy a tolerancia börtönében is lehet élni, mikor már annyira multikulturálisak akarunk lenni, hogy elveszítjük önnön identitásunkat: mikor a brüsszeli főtéren karácsonyfa helyett úgynevezett téli fát állítanak monitorokból, nehogy megsértsék a nem keresztény hívők érzékenységét, akkor gyakorlatilag nem a más vallásúakat védik, hanem a keresztényeket sértik meg. Én legalábbis így élem meg.

Október végén heves vita támadt a szlovák parlamentben, mikor az egyik honatya azt mondta, hogy Jézus Krisztus támogatná az azonos neműek közötti élettársi viszonyt, hiszen ő sosem ítélte el a homoszexuálisokat. Mondani sem kell, hogy ez a kijelentés nagy zúgolódást eredményezett. De tényleg, valójában mit is mond a Biblia a homoszexualitásról, miért tiltják ezt általában a keresztény közösségek, és van-e köze mindennek a gyűlölethez? Erről szerintem túlontúl kevés szó esik. Ahogyan arról is, hogy akkor mit tegyen egy homoszexuális: lehet-e ő jó keresztény vagy ki van zárva ebből a vallásból? Megelőlegezem a választ: természetesen nincsen kizárva, sőt a katekizmus külön is említi az ő elhívásukat...

Fontos megértenünk, hogy az Egyház Krisztus örökén beszél jó és rossz szokásokról. Etoszaink és víciumaink a Jézus által hozott Törvény alapján abszolútok: amit Krisztus tiltott, az egy keresztény számára tilos. Ezért fontos, hogy mindig megvizsgáljuk, egy adott cselekményt, szokást a Biblia miképpen értékeli. Ha esetleg nem említi, akkor egyértelműen következtethetünk-e rá, hogy az bűn-e. (Korábban írtam arról, hogy mik a bűnök: olyan szándékos cselekedetek, melyekben az ember kifejezi Isten iránti szeretetlenségét.)

A Katolikus Egyház nem tehet mást, csak képviseli a Szentlélek ereje által az isteni törvényeket. A homoszexualitást valóban súlyos bűnnek tekintjük, azonban a heteroszexuálisok ma uralkodó erkölcstelen nemiségét is. Azt gondoljuk, hogy a szexualitást súlyosan rendetlen módon élik meg az emberek. Számomra elképesztő, hogy valakinek akár egy tucat, sőt több nemi partnere lehet, s azt is tapasztalom, hogy ezzel nem boldogság, hanem lelki kiüresedés jár együtt. Ez nem csoda: a bűnök eltávolítják a lelket Istentől. Ez a sötét éjszaka a lélekben elkerülhetetlen következménye az efféle életvitelnek. A halálos bűnök annyira eltávolítják az embert a jótól, hogy állandó boldogtalanságot, betegeskedést, lelki problémákat okoznak. Tudom, hogy sokan csak legyintenek, de mégis gyakran jönnek segítségért olyanok, akik huszonévesen még azt hitték, a legboldogabb életet élik, majd az életgyónáson szinte megsemmisítő szégyenben zokognak. Végül a feloldozás végleg elkötelezi őket egy életdöntésre, mely után inkább a lélek útját követik a testi élvezetek hajhászása helyett.

Azt gondoljuk, hogy súlyosan rendetlen cselekedet például az önkielégítés is, de a házasságtörés is kiemelkedik a bűnök közül. A homoszexualitásra is konkrét elítélő utalások vannak a Szentírásban. Már alapvetően a Teremtés során látszik, hogy az emberi nemiség, az ember nemi kettőssége egyben méltóságot is jelent. Isten többször elmondja, hogy amit teremt, az jó. Azonban kijelenti, hogy a férfinak egyedül nem jó, ezért hozzáillő társat alkot. Ezt a társat nevezzük nőnek.

Szodoma és Gomorra pusztulását az okozza, hogy átkozzák az Urat, megátalkodottan harcolnak a törvényei ellen, minden ellen, ami jó. A szodomaiak Lóttól azt kérik, hogy vendégeit adja át homoszexuális kapcsolat céljából. A városokat és az ott élőket tűzeső pusztítja el. (Az eredeti szövegben azt írják, hogy az álruhás angyalokat a helyiek meg akarják ismerni. A héber kifejezés azonban szexuális kapcsolatra utal. Ezt sok homoszexuális aktivista félreértelmezi, és azt híresztelik, hogy a szodomaiak bűne mindössze annyi volt, hogy magukhoz invitálták az angyalokat. Ezt az értelmezést aligha vehetjük komolyan.)

A Biblia elvetemült, fajtalan, természetellenes cselekményként írja le két férfi románcát. Mindenképpen beláthatjuk, hogy ez a látásmód bár ma nem éppen divatos, azért mégis alátámasztható. Nem ízlésbeli kérdésről van szó, de a toleránsak tolerálhatnák a mi ízlésünket, ha már erről van szó. A Leviták könyvében egyébként nehezen félreérthető részként szerepel az azonos neműek közötti kapcsolat: „Ne hálj férfival, úgy, ahogy asszonnyal szokás hálni, ez gyalázatos dolog… Ha valaki férfival hál együtt, úgy, ahogy asszonnyal szoktak együtt hálni, ez utálatosság, amelyben mindketten részesek, ezért meg kell halniuk, vérük visszahull rájuk.” (Lev 18,22; 20,13)

Ez az ószövetségi írás arra utal, hogy a homoszexualitás halálos bűn, sőt a bűnhierarchiában egészen pontosan az égbekiáltó bűnök közé tartozik. Olyan bűn, mely az égig kiált büntetésért; talán már érthető az AIDS és a homoszexuális életstílussal együtt járó más szexuális betegségek, melyek nagyobb arányban sújtják az ilyen életvitelt folytatókat. A mózesi törvények egyébként arra is kitérnek, hogy férfiak nem hordhatnak női ruhát s nők sem férfiakét.

Sokan kizárólag az Újszövetséget tanulmányozzák a kérdés kapcsán, nyilván azok, akik azt szeretnék, ha ezt az erkölcsi kérdést másképp kezelnék a keresztények. Arra azonban álságos hivatkozni, hogy pusztán azért nem tekinthető rendetlen cselekedetnek a homoszexualitás, mert Jézus nem ítélte el. Jézus az állatkínzás tilalmát sem fejtette ki, de nyilvánvalóan a krisztusi lelkületből egyértelműen következik, hogy helytelenítette. Jézus nem eltörölte az ószövetségi törvényeket (ahogyan erre a Szentírásban utal is), hanem betölteni: ez azt jelenti, hogy bár bizonyos kérdésekben pontosít, bizonyos terheket levesz, valójában magasabbra is teszi a mércét. (Minderről a későbbiekben lesz majd szó egy másik írás keretében.) Krisztus ráadásul a házasságról azt tanítja, hogy az egy férfi és nő közössége, melyben egy testté lesznek. A házasság során ezért a keresztény értelmezés szerint ketten egyek lesznek. Sőt, Jézus külön kiemeli, hogy Isten férfit és nőt alkotott.

Az Újszövetségben ráadásul Pál apostol egyértelműen kiáll a homoszexualitás ellen:

„Ezért szolgáltatta ki őket Isten a saját gyalázatos szenvedélyeiknek. Asszonyaik a természetes szokást természetellenessel váltották fel. A férfiak hasonlóképpen abbahagyták az asszonnyal való természetes életet, egymás iránt gerjedtek vágyra, vagyis férfi férfival űzött ocsmányságot. De meg is kapták tévelygésük megszolgált bérét. Nem méltatták az Istent arra, hogy megismerjék, az Isten is romlott eszükre hagyta hát őket, hogy alávaló tetteket vigyenek végbe… Bár fölismerték Isten rendelkezését, hogy aki effélét művel, méltó a halálra, mégis ilyeneket tesznek, sőt a tetteseknek még helyeselnek is.” (Róm 1,26–28.32)

A homoszexuálisok általában azzal védekeznek, hogy ők így születtek. Bár a tudomány még ma sem tökéletesen érti, hogy ez inkább kialakuló szokás, mintakövetés vagy minden esetben veleszületett tulajdonság, rá kell mutatnunk, hogy ez az érvelés nem elfogadható. Attól, hogy valamivel az ember születik, az még nem válik természetessé. Ha például valaki örökletesen hajlamos az alkoholizmusra, attól még felelőssé tehető, ha azzá is válik. Van, aki karok nélkül születik, mások pedig például olyan személyiséggel, melynek legjellemzőbb része az agresszivitás. Mindezek valóban megtörténhetnek. De az agresszívnak született ember sem teheti meg, hogy úton-útfélen megtámad másokat. A szexualitást kognitív funkciók szabályozzák. Tudatot kaptunk, hogy az szabályozza indulatainkat, így az ember hatalmat kapott ösztönei felett. Ha tehát felismeri, hogy viselkedése rossz, változtathat rajta. Én készséggel elismerem, hogy egy homoszexuális férfinak nem tetszenek a nők, s ezt szomorúnak is tartom. De azt nem kell elismernem, hogy akkor természetes, ha más férfiakkal közösül. Akkor sokkal inkább elfogadnám, ha cölebsz életmódot folytatna. Nagyon tudnám tisztelni ezt a férfit.

A homoszexuális vágy ugyanis nem bűn. Arról tényleg nem tehetünk, hogy mi jut eszünkbe, mi vonz minket. De a katolikus katekizmus szerint a homoszexuálisok éppen nagyon fontos elhívást kapnak a tisztaság szentségére. Az ő feladatuk tisztának maradni, s ez a nehéz kereszt végül nagyon gyümölcsöző, komoly jutalmakat terem.

A katekizmus 2358-as pontja arra inti a keresztényeket, hogy tisztelettel, gyöngédséggel és együttérzéssel viseltessenek a homoszexuálisok irányában, ők ugyanis nagyon nehéz életfeladatot kaptak. Egy értelmes, jó keresztény tehát nem korholja, fenyegeti a homoszexuális embert, hanem próbálja támogatni, ha az úgy döntött, hogy követi az isteni tisztaság parancsát. Ezzel ugyanis az isteni akaratot teljesíti be.

Valóban vannak homoszexuális keresztény gyülekezetek, például az Öt Kenyér, de az ő tanításuk nem felel meg a Katolikus Egyház tanításával, így azt egy katolikus elfogadni nem tudja. A bűnös könnyedén mond le a pokolról, a parázna pedig könnyedén mondja, hogy nem baj, ha ezt lehet. A katharok például azt tanították, hogy a házasság rossz, mert legalizálja a nemiséget, amelyet bűnösnek tartottak. De fűvel-fával le lehetett feküdni, mert szerintük az érzelem nélküli nemiség nem hordoz semmi rosszat. Ez az értelmezés (egyébként más gnosztikus eretnekségekkel együtt) végül olyan mértékű erkölcsi romlást okozott, hogy II. Frigyes kegyetlen eszközöket vetett be. Az egyháznak kellett közbelépnie, ekkor vezették be az inkvizíciót, mely a közvélekedéssel szemben éppen arra szolgált, hogy a császár kegyetlenségei helyett törvényes eljárást biztosítson. Ez persze már egy későbbi történet.

Visszatérve a homoszexuális keresztényekre. Weboldalukon a kérdésre, hogy mit mond a Biblia a homoszexualitásról, ennyit írnak: „Semmit. Csupán egyedi esetekben beszél homoszexuális cselekedetekről, úgy, ahogy azok a helyzet egészében megjelennek.” Arra is hivatkoznak, hogy a szodómiára való utalás a Bibliában gyakorlatilag egyet jelent a bálványimádás tiltásával. Érdemes elolvasni a fönti idézetet Pál apostoltól: ezen közösségek szerint ezt ő a bálványimádásra értette. Az egy utálatos cselekmény, melyet férfiak férfiakkal tesznek. (Az eredeti szövegben szereplő görög arszenokoitesz szó egyébként férfiak közötti nemi kapcsolatot jelent, de ezt nem említik az oldalon.) Az Öt Kenyér Egyesületet egyébként magukat katolikusnak nevező férfiak alapították (bár kérdéses, hogy például érvényes szentségeket fölvehettek-e s így valóban egyházjogilag is katolikusok voltak-e), akik szerint a keresztények válasza gyakran megvetés a homoszexualitásra. Érdemes lett volna a katekizmust olvasnia minden hívőnek, s nekik is, akik most már azt hirdetik: nincs semmi baj az ilyen kapcsolatokkal, az egyház pedig mindent rosszul tud.

A református egyház Svájc egyes részein összead férfiakat egymással.

10 komment

Címkék: homoszexualitás katolicizmus hitvédelem


A bejegyzés trackback címe:

https://apologetika.blog.hu/api/trackback/id/tr464945443

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

MasterMason 2012.12.03. 17:47:52

Inkább arról beszélj, hogy az egyház mennyire szereti a rabszolgatartást: Hogy az egyház által terrorral az emberekbe vert hamis tanítások a 10. generáció után elkezdtek beépülni a génjeinkbe és rossz tulajdonságokká váltak, azért nem tudnak az emberek a pénzel bánni, azért nincs hozzá érzékük (és azért van másoknak) mert a pénzt eleve bűnös dologként kezelve nem racionális eszköz illetve pénzhasználatot tanultak az elődeink. Több tíz generáció nőtt fel a hazug tanításon, és a hosszan tartó hamis tanítással történő rosszindulatú génmódosításnak köszönhetően az egyik legfontosabb készséget vette el az egyház a pénz démonizálása által. Hiszékeny, mindent eltűrő, megbocsájtó, pénzhez nem értő rabszolgákat neveltek az emberekből az erőszakkal-terrorral rájuk kényszerített hamis vallási tanítással. Ennek köszönhetően egy embertelenül kegyetlen rabszolgatartó-kaszt minden korban és időben egyre csak gazdagszik, miközben fényűző körülmények között élve sanyargatják a rosszindulatú génmódosítástól védekezésre képtelen embercsoportokat.

A hívő ember megvakított rabszolga - "fehér-néger", s mint a kutyákat úgy "idomították" őket, hogy minden korban jó kezes és kiszolgáltatott rabszolgák váljanak belőlük. Ehhez kellett a hamis vallási tanítás, rosszindulatú génmódosítás. A rabszolgaság ellen lázadó embereket a papok koncepciós perekben megölték, a szófogadó szolgalelkű hívők pedig eltartották rabszolgatartó uraikat.

Az újszövetség a rabszolgák könyve.

A pénz démonizálása és az azzal való foglalkozásokat bűnös tevékenységként való ábrázolás volt mindig is a biztosítéka annak, hogy a rabszolgák gyerekeinek bűnre való hivatkozással tilthassák ezeket a tevékenységeket.

Az egyház a hamis vallási tanításokkal tudatosan alapozta meg a ma látható bankrendszert és a következő generációk szenvedését is. Ezek a hamis tanítások tehetőek felelőssé az igazságtalan társadalmi egyenlőtlenségekért, azért, hogy még ma is 1%-ék rendelkezik a javak több mint kétharmada felett. Hamis tanítással rosszindulatú génmódosítással az uralkodó osztály már nagyon régen kiirtotta a pénzel való gondolkodást a hívőkből, a rabszolgákból. A társadalmakra kényszerített hamis világkép és méreg, rosszindulatú génmódosítás akadályozza még ma is a rabszolgák gyerekeit a tisztánlátásban. A valóság luxus és nem mindenkinek megengedett, a rabszolgák (a hívők) nem élhetik meg szabad emberként a valóságot. Míg az elvágott torkú hívő emberek gyerekei egy rájuk kényszerített nem létező virtuális világban szolgaként kóborolnak, addig a választottságára hivatkozó rosszindulatú génmódosítás alól kezdettől védelmet élvező uralkodó osztály tagjai sorban kaphatják a különböző díjakat és érhetnek el hihetetlennek tűnő sikereket az üzleti életben is.

Csak nézd meg azokat a kastélyokat amelyekben a bárok, grófok uralkodtak és egyből rájössz, hogy amit ma a világban látsz az nem egy új, hanem a régi világrend.

Szerinted miféle igazságosság van abban, ha a bűnösök bűnéért a valaha élt egyetlen bűntelennek kell szenvedéssel fizetnie?! Hol van abban bármiféle igazságosság, ha a bűnösök bűnéért az egyetlen bűntelen szenved? (Jézus) Emberek, nem érzitek mennyire igazságtalan az a világ, amelyben a bűnösök bűnéért a valaha élt egyetlen bűntelen szenvedett?! Tudjátok egy igazságos világban nem kérnek és nem is fogadnak el bűntelen áldozatot a bűnösök feloldozásáért, hogy miért?

Mert az égbekiáltó igazságtalanság!

Egy igazságos világban mindenki a saját bűnéért felel. Miért? Mert az úgy igazságos, ha a bűn elkövetője felel a saját bűnéért! És tudod amíg ti azt a szerencsétlen valaha élt egyetlen bűntelent gyalázzátok azzal, hogy megváltotta a ti meg mások szaros bűneit olyan embertelen szenvedéssel, addig ne is csodálkozzatok azon, ha rabló bankárok és gyilkos politikusok vannak a fejetek felett. Tudod amikor elfogadod, hogy a valaha élt egyetlen bűntelen keresztáldozatával saját és mások bűnét meg lehet váltani, na látjátok olyankor Barabást kiáltottatok. S mivel Barabás rabló volt és gyilkos, így hát nem is marad más a keresztény hívőknek csúfolt Barabást kiáltó rabszolga zsidóknak, mint amit a világban évezredek óta láttok, hogy rablók és gyilkosok vannak a fejetek felett. Akármilyen is lesz az új világrend, a réginél már úgysem lehet igazságtalanabb.

kukulec 2013.03.14. 12:19:54

eredetileg részletes hozzászólást akartam írni, de a végén rájöttem: annyira torz, és egysíkú a látásmódot, hogy menthetetlen vagy. örülök, hogy nem a te világodban élünk, mert azt a lelki és szellemi nyomort, a csendes diktatúrát senki sem bírná elviselni.

e/három 2013.03.25. 19:11:47

A melegek nem betegek,nem ártanak azzal senkinek,ha együtt élnek,nem fertőz,nem okoz fejlődésbeli megrekedést,hanem maximum tágítja a látókört.Elfogadóképessé tesz.Kívánom az összes ájtatosnak,hogy egy testvére,gyereke,vagy barátja vallja be neki,hogy meleg.Azután ítélkezzen.És ne próbálja meg megnyomorítani egy életre azzal,hogy kiátkozza,pokolra küldi,megpróbálja megtéríteni.Az egyenlő a lelki terrorral. Fogadják el,és lépjenek túl rajta, és hagyják boldogan élni,mert egyszer élünk. Az AIDSről csak annyit,hogy a melegek a szexuális forradalom óta tanulják,hogy védekezni kell.A heterók nem,és koppantak egyet,mikor kiderült,hogy ez nem a melegek betegsége.Kutasson csak nyugodtan az író,arra a felfedezésre fog jutni,hogy kevesebb a meleg AIDS-es,mint a heteró.A heterók sem szexelnek kevesebbet,remélem ezt nem tőlem tudja meg.Az pedig hogy a meleg kapcsolatokból a sok primitív csak a szexualitást látja,az az ő szegénysége,nem a melegeké.Az agresszivitással és az alkoholizmussal egy lapon említeni a homoszexualitást még jobban felháborító.A meleg kapcsolat ugyanúgy a két fél beleegyezésén alapul,két felnőtt férfi vagy nő akarja saját akaratából,szerelemből összekötni az életét.Nem ártanak vele senkinek,nem akarnak a többségi társadalomtól semmit,csak hogy hagyják őket élni ugyanazt az életet,ami azoknak kijár,akik ítélkeznek felettük.Undorító ez a hozzáállás,a Bibliára hivatkozni.Emberi okokat mondj,hogy miért fordul fel a gyomrod,hogy drágább lesz-e a melegektől az áram,te ájtatosmanó!egy katolikussal vitatkozni olyan,mintha egy levelibékát akarnék meggyőzni.AZ Istened pedig nem érdekel mindenkit,pl. engem sem,te beszűkült látókörű....embertársam.Na ezzel legyél toleráns.Küldj a pokolra,vagy amit csak akarsz.Írnék cifrábbakat is,de nem érzem méltónak az ellenfelet,trollnak pedig nem vallom magam.A katolikusok inkább nézzenek körül a saját házuk táján.Ez a viselkedés az undorító,nem pedig az átlag melegeké.

teknős 2013.03.25. 22:49:08

@e/három: Fogalmakat kevertek. A bűn megvetése nem azonos a bűnös megvetésével.
A homoszexualitást soha sem fogjuk elfogadni, de a homoszexuális embert igent.

Csak egy példa. A fiam cigarettázik. Nem fogadom el, hogy bagózik és küzdök ellene. De a fiamat elfogadom, annak ellenére, hogy bagós. Akkor is elfogadnám, ha meleg lenne. De nem engedém, hogy önámítsa magát. A társával ugyanez lenne a helyzet.

teknős 2013.03.25. 23:00:02

@Free-Press: Rajtad ki végzett génsebészeti beavatkozást? Vagy eleve a papoktól származol?

Állítsuk meg a ......... 2013.03.26. 15:13:05

A katolikus papok elég nagy hányadát ki lehetne ilyen alapon zárni a rendből, mert ennyi erővel egy gyilkos is terjesztheti a hitet, vagy esetleg egy pedofíl.
Ez amúgyis mindennapos az egyházon belül, akkor miről is beszélsz?

Méghogy megértés, meg befogadás:))))

Katekéta 2013.03.26. 19:13:03

Úgy látom, nem érti, amit leírtam, pedig magyarul írtam. Nem terjesztheti, de amúgy nem derül ki, mint sehol máshol, semmilyen hivatásgyakorlás közben.

e/három 2013.04.05. 16:14:42

A dohányzás választás kérdése,ha leteszi a cigit,attól nem lesz egy életre boldogtalan,és nem megy rá az egészségére,nem okoz depressziót,mint az,hogy valaki olyannal kényszeríted leélni az életét,akihez nem vonzódik,vagy egyáltalán senkivel. És mi az,hogy önámítás? Melegnek lenni az? Miért is? Fogalmad sincs,mit jelent melegnek lenni... hiába bocsátkozol ilyen feltételezésekbe,hogy mi lenne ha, gőzöd sincs mit tennél. Kívánom,hogy soha ne derüljön ki senkidről,hogy meleg,pont az olyan emberek miatt,mint te vagy. A homoszexualitást nem lehet elvonatkoztatni a homoszexuálisoktól,pont az ilyen hozzáállás miatt,amit már leírtam az első hozzászólásomban,hogy csakis ezt látjátok belőlük,a szexualitást,és nem azt,hogy közösségként élnek együtt,szeretik egymást,megbíznak egymásban,közös céljaik és terveik vannak,akár egy egész életre,éppúgy mint a heteroszexuálisoknak.Épp ezért értelmetlen, hogy a bűn és a bűnös közti különbséggel jössz. Te sosem bocsátanál meg a fiadnak;ha lenne olyan bátor,hogy elszakad tőled, csak akkor élhetne boldog életet,sajnálom hogy ezt mondom,de egyértelmű. De szerencsére ez a helyzet nem áll fent. A melegeket nem az bántja leginkább,ha idegenek beszólogatnak nekik az utcán,megtanultak nevetni rajta,hidd el. De ha hozzátartozók,barátok utasítják el,az fáj a legjobban.Éppen ezért kellene vagy annyira empatikusnak lenni,hogy VALÓBAN belegondolsz,mi lenne ha,nem csak szavakkal dobálóznál,mert idegeneket bántani könnyebb,vagy egyáltalán nem törődni vele,mert nincs hozzá közöd. Nem nagyok az elvárások,remélem látjuk,ezt is leírtam már.Élni és élni hagyni,ez a titok.

Metro van Kenmetro 2013.07.30. 11:48:14

Gratulálok! Remek összefoglaló.

Egy apró észrevételem lenne:
Habár értem mit ír ebben a részben:
"A homoszexuális vágy ugyanis nem bűn. Arról tényleg nem tehetünk, hogy mi jut eszünkbe, mi vonz minket. De a katolikus katekizmus szerint a homoszexuálisok éppen nagyon fontos elhívást kapnak a tisztaság szentségére. Az ő feladatuk tisztának maradni, s ez a nehéz kereszt végül nagyon gyümölcsöző, komoly jutalmakat terem."

Kicsit mégis pongyolának érzem a megfogalmazást, hiszen bűnt elkövetni lehet gondolattal, cselekedettel és mulasztással is...

Összességében tehát gratulálok, csak javaslom ezen apró rész korrigálását, mert ahogyan a kommenteket elnézem (itt és máshol is) az értő olvasással komoly gondok vannak...

törzsmókus 2013.08.20. 02:15:49

@Metro van Kenmetro: az számít gondolati bűnnek, ha szándékosan foglalkozik valaki tisztátalan gondolatokkal. a megfogalmazás nem pongyola – a vágy, a vonzódás önmagában nem valósítja meg a gondolattal való vétkezést.
Öngyilkosság? Ezt gondold át.
süti beállítások módosítása