Öngyilkosság? Ezt gondold át.

Utolsó kommentek

  • makutsi: @Fejben Futó: Milyen zenekar, és hol? (2021.06.14. 08:06) A nyilas páter
  • Iván Gábor IGe: Apologetika végső bukása logikailag 2020. június 24. - IGe • Azaz az apologéták egyáltalán nem észszerűek, nem is értelmesek, hanem pont az ellentettjei. Irracionálisak és illogikusak (esztelenek... (2020.07.04. 11:41) Vádak a kereszténységgel szemben
  • TanBá: Apologetika lefordítva hitkomisszárság Nem kellenek itt a görög főIstenekre (Apollonra) hajazó hangzatos elnevezések. Az apologetika lefordítva JahveZsidóSátánIsten iránti hitkomisszárságot jelent.... (2019.04.14. 10:53) Ma Mária, régen a Fityma ünnepe
  • Mária Kulybus: Én ateltem hasonló esetet mint Anelise pszichológiai értelemben nem vagyok jól bár az én esetemben van előzmény és ez uldoztetes. (2018.05.17. 21:47) Az egész világon nő a démoni befolyás a Vatikán szerint
  • $pi$: "Annak a létezőnek, amelynek a gondolatainkon kívüli létezése lényegi tulajdonsága, a valóságban öröktől fogva létezőnek kell lennie" Rengeteg apró csúsztatás segítségével jutunk el oda, hogy egy n... (2018.02.09. 06:57) Isten léte – észérvekkel
  • Utolsó 20

XVI. Benedek az utolsó igaz pápa?

2013.08.17. 15:27, Katekéta

Van egy téma, amely bár a nem hívők számára jellemzően ismeretlen, a katolikusok között egyre többször merül föl, és néha még megosztó viták melegágya is. Méghozzá egy kortárs látnoknő állítólagos próféciái: a nagyfigyelmeztetésnek nevezett magánkinyilatkoztatás-sorozat szerint hamarosan elérkezik az ítélet napja. Mindez nem újszerű, sokan mondtak már sok ilyesmit. Ami valóban megdöbbentő, hogy eddig történt néhány látnoki pontosságú jóslat. Mit hihetünk és mit tudunk a második eljövetel nagyfigyelmeztetéséről?

Először is tisztázzuk, hogy bár a prófétákat a Biblia szerint ne vessük meg, azért a hiteltelen kóklereket nyugodtan nevessük ki... Rengetegen keltettek már pánikot úgy, hogy talán még ők maguk is elhitték, hogy Jézustól kapnak üzeneteket, de a Szentírásban Krisztus azt mondta, hogy nem tudhatjuk sem az napot, sem az órát.

Sok jóslat született a történelemben, de éppen emiatt nagyon figyelmesen meg kell vizsgálnunk, hogy minek is adunk hitelt. Azért, mert valaki azt mondja, hozzá Jézus szól, még nem kell, sőt nem szabad minden szavát elhinnünk. Sőt spirituális szempontból még az sem bizonyíték, ha az igaza utóbb bebizonyosodik: jöhetnek üzenetek, hogy úgy mondjuk, fölülről, de éppúgy érkezhetnek alulról is...

Éppen ezért minden állítólagos csodát és kinyilatkoztatást is az Egyház alaposan megvizsgál. Ez valóban egy évekig, néha évtizedekig tartó alapos folyamat, melyben világi szakértők (orvosok, pszichológusok, fizikusok stb.) és persze egyházi szakemberek (teológusok, papok stb.) igyekeznek megállapítani, hogy a kinyilatkoztatás hiteles-e. Rendkívül fontos igazodási pont számunkra az egyházi tekintély és tanítás, meg persze a Biblia. Ami ellent mond a tanításnak, hitünk szerint bizonyosan nem lehet valódi isteni kinyilatkoztatás, de hát mivel nem igazán lehet tudományos objektivitással vizsgálni ezeket a kérdéseket, még az egyház által kanonizált magánkinyilatkoztatások esetében is helye lehet egy katolikus számára is a kétségnek. Én olyan papot is ismerek, aki semmilyen magánkinyilatkoztatásnak sem ad hitelt. Nem azért, mert a csodákat tagadja, hanem azért, mert az isteni kinyilatkoztatás a Bibliával véget ért, és szerinte nem megbízhatóak ezek a történetek.

De mi a nagyfigyelmeztetés?

2010 novemberében egy addig hitetlen dublini nő látomásokat kezdett látni. Jézus szólt hozzá és igen bőségesen adott neki információkat a nő szerint hamarosan elérkező ítéletről. A nő a helyi egyházmegyéhez fordult és papok segítségét kérte, de nem sokan bíztak meg benne. A kinyilatkoztatások szerinte azóta folytatódnak, és tényleg heti rendszerességgel jelennek meg anyagok, amelyek előrevetítenek egy állítólag nagyon közeli eseményt.

Ami különösen kétségébresztő, hogy a nő a kilétét igyekszik titokban tartani. Azt mondja, nem ő a lényeg és fél is, mert kapott fenyegetéseket. A próféták viszont igen ritkán bújnak el.

Mégsem a személy hitelessége kérdéses, hanem a szavaié: igen egyszerűen ellenőrizhetjük, hogy hiteles kinyilatkoztatásról van szó, csak keressünk konkrét állításokat, és vizsgáljuk meg, azok bekövetkeztek-e. Ennél a lépésnél bizony a hiszékenységnél többre van szükség: objektív, tételes bizonyítékokra.

Benedeket lemondatják!

Kissé hátborzongató olvasni a 2012 májusától kezdve hónapokon át megjelenő jóslatokat. Ellenőriztem a Web Archive-ban, valóban megjelentek ehhez hasonló kijelentések még jóval XVI. Benedek emeritus pápa idei lemondása előtt:

Az Én szeretett XVI. Benedek Pápám, az utolsó igaz pápa ezen a Földön. A római Péter, az Én Péterem, a legelső apostol, a Mennyországból fog uralkodni Egyházam fölött, Örök Atyám parancsnoksága alatt. Aztán, amint Második Eljövetelemkor majd uralkodni jövök, ő fogja kormányozni Isten minden gyermekét, amikor minden vallás Egy, Szent Katolikus és Apostoli Egyházzá egyesül.

Visszatért többször is, hogy Benedek pápát elűzik, le fog mondani, az utána következő pápa pedig nagyon népszerű lesz, de valójában a hit megdöntésén dolgozik majd, ő a valóságos Antikrisztus. Ez elképesztő kijelentés, ha átgondoljuk a jelentőségét. A nagyfigyelmeztetés hívei szerint Ferenc pápa sátáni személy, s éppen ez a veszélyes, megosztó jelenség.

Konkrétan olyan méretet öltött a nagyfigyelmeztetés terjedése, hogy már Magyarországon is szükség volt rá, hogy a papok prédikációjukban figyelmeztessék a híveket arra, hogy nem adhatnak hitelt egy jelenleg is egyházi kivizsgálás alatt álló jelenségnek, ha az ilyen súlyos dolgokat állít. Nem kevesebbről van szó, minthogy néhány sikeres jóslat következményeképp sok amúgy katolikus elfordult Ferenc pápától és ezzel de facto elfordulnak az Egyháztól és a katolikus vallástól is, ha folytatódik ez a hangulatkeltés.

Miért nem igaz a nagyfigyelmeztetés?

Természetesen nem mondhatom, hogy bizonyosan nem igaz, de azt igen, hogy szinte bizonyosan nem az. A jóslatok rendkívül homályosak. S bár kitűnően eltalálták, hogy Benedek lemond, a szövegek szerint őt elűzik, sőt a Vatikánból is elüldözik. XVI. Benedek azt mondta, tökéletesen elfogadja Ferenc pápát, sőt Ferenc is gyakran beszél az emeritus római püspökkel, akit egy igen kedves nagyapához hasonlít, s aki még most is a Vatikánban él. Hasonlóan hihető lehet egy rosszabb hitoktatást kapott hívő számára a jóslatsorozat sok más kijelentése is, de ezek teológiailag megbuknak, mert ellent mondanak a katolikus tanításnak.

Arról van szó, hogy igen nehéz elfogadni egy katolikus próféciát úgy, hogy az nem katolikus. Ha más valláshoz fűződő jóslatok lennének, akkor annak teológiája szerint vizsgálnák a szakavatottak. Jelenleg viszont a Katolikus Egyház a hitletéteményese a katolikus vallást érintő kérdéseknek, és igencsak meglepő lenne, ha igen hamar nem derülne ki általa, hogy a nagyfigyelmeztetés hiteltelen.

Papokat is megbolondít

Magyar fordításban az erdélyi Selymes József atya közli a nagyfigyelmeztetés újabb és újabb jóslatait. Ő maga is elismeri, hogy ezeket még nem kanonizálta az egyház, de hisz a hitelességükben. Igen nehéz helyzetben döntött, mert a jóslás mint okkultizmus súlyos bűn és tilalom alatt van.

2012 januárjában Böcskei László megyéspüspök is figyelmeztette a hozzá tartozó Selymest és Csilik János plébánosokat, hogy a személyes meggyőződés igen kevés ahhoz, hogy hitelesnek nevezzék és prédikálják a nagyfigyelmeztetést. Sajnos ennek hívei szerint az egyház is már szabadkőműves, sátáni befolyás alatt áll, így a figyelmeztetéseket sokszor nem veszik komolyan, és ezzel sodródnak az eretnekség, tilalomba esés és kiközösítés felé egész gyülekezetükkel, akiket azért bíztak rájuk, hogy jó pásztorai legyenek.

Az Isteni Irgalomról Nevezett Máriaként hívott látnoknő spirituális ámokfutását elítélte már a melbourne-i érsek is a papságnak küldött körlevelében:

„Az 'Isteni Irgalom(ról nevezett) Mária' Írországban élő asszony, aki prófétának mondja magát, és azt állítja, üzeneteket kap és látomásokban részesül Jézustól és Máriától, elsősorban a végidőkkel és a világvégével kapcsolatban. Állítása szerint megjövendölte, hogy Benedek pápát lemondásra fogják kényszeríteni, és hogy Ferenc pápa csaló.

Értesüléseink szerint egyesek szentképek kíséretében terjesztik ezeket az állítólagos üzeneteket. Kérem, tájékoztassák a híveket, hogy ezek az anyagok nem kaptak egyházi jóváhagyást, terjesztésüket be kell szüntetni és az üzeneteket és szórólapokat el kell tüntetni. Az érseknek meggyőződése, hogy hivatalos iránymutatást kell adnia ezzel kapcsolatban. [aláírás] – Alina Tsakonas személyi titkár, általános helynöki hivatal.”

Augusztusi jóslat: az Oltáriszentséget is bemocskolják

Amikor prófétálást vizsgálunk, mindig központi kérdés, hogy beleillik-e a szöveg tartalma az egyházi tanításba, teológiailag helyes-e; de ezen felül fontos, hogy az Egyház misztikus tapasztalatába is beleilleszthető kísérőjelenségekkel jár-e, valamint megvannak-e azok a lelki gyümölcsei, melyeket az Istentől kapott ilyen jelentős kegyelmi ajándékok esetében természetesnek vehetünk. Nevezetesen: ezek az üzenetek mit hoznak nekünk?

A nagyfigyelmeztetés káoszt, megosztottságot, a pápa tiszteletének megtagadását, félelmet és aggodalmat hoztak. Jézus aligha ilyen személyiség, aligha efféle üzeneteket küldene. Ha az evangéliumi Megváltó nem boldogságot, megnyugvást, örömet hoz hívei és egyháza számára, akkor az talán nem is Ő...

Az augusztusi figyelmeztetések szerint hamarosan az Eucharisztiát is megváltoztatja az Egyház, méghozzá úgy, hogy abban már nem lesz jelen valóságosan Krisztus. Igen nehéz ezt elképzelni, mikor papjaink például a gulágokon mazsolából préselt szőlőcseppekkel is bemutatták a misét. Mégis a figyelmeztetés szerint változás lesz, a papok pedig nem merik majd fölemelni a szavukat, mert aki megteszi, azt kiközösítik.

És itt a veszélye az egész őrületnek: ha valaki efféle eretnekségeket állít papként (hogy például Ferenc pápa az Antikrisztus), akkor természetes, hogy gyógyító büntetés alá kerülhet. A legutolsó jóslat szerint sokan nagyon fogják támadni a nagyfigyelmeztetést: hívei tehát jelen írásomat már önmagában ennek alátámasztásának, tehát bizonyítéknak vehetik. A jóslat tehát látszólag beteljesül, de önmagát teljesíti be.

Eközben pedig képzett papok érthetetlen, hogyan állhatnak mellé. Az üzenetek között megjelent a millenarizmus, amely egy katolikus szempontból elfogadhatatlan elmélet, mely szerint Krisztus földi visszatérése után még valóságosan ezer évig fog uralkodni a Földön, mielőtt üdvösségre jutnának a lelkek. Ilyesmit nem tanít az egyház, sőt kijelenti, hogy ez tévtanítás:

Ez az antikrisztusi megtévesztés a világban mindannyiszor föltűnik, amikor a messiási reménységet a történelemben akarják beteljesíteni, ami csak a történelmen túl, az eszkatologikus ítélet által teljesedhet be; az Egyház az eljövendő ország ezen meghamisítását millenarizmusnak" nevezett enyhébb formájában is, és főként a belsőleg romlott" szekularizált messianizmus politikai formájában elutasította. (A Katolikus Egyház katekizmusának 676. pontja.)

A nagyfigyelmeztetés eltévelyedett híveinek legnagyobb önigazolási kísérletei ráadásul kudarcot vallanak. A figyelmeztetések szerint az Egyház hamarosan megváltoztatja a liturgikus öltözeteket, illetve a pápa új, a fenevadat idéző keresztet használ majd. Találtak is egy képet, amelyet véres kardként mutogatnak körbe:

papakereszt.jpg

Ezen azonban nem valamiféle új feszület van, hanem egy, a pápának adott ajándék. Furcsa bizony, de nem azt jelenti, hogy ezt a pápa kérésére készítették vagy a Szentszék kötelezővé tenné az alkalmazását. Egy 2012. májusi figyelmeztetést is citálnak, mely szerint egy különösen nagy bűnt, az azonos neműek házasságát természetes jogként mutatnak majd be, sőt az Egyház is elfogadja majd. Természetesen nem történt ilyesmi, a pápa sem mondott semmi újat, hiába kapta föl pár szavát a sajtó.

Szintén fölmerült már érvként a magyar hívők körében, hogy a Szentatya nem tiszteli az Oltárt: például a riói világtalálkozón egy futball-labdát tett rá. De hát ebben mi lenne tiszteletlenség? Fiataloktól kapta ajándékba, ő pedig azon melegében föl is ajánlotta Szűz Máriának a labdát. Vagy talán tiszteletlenség volt, mikor a néhai Boldog II. János Pál pápa még káplánként rögtönzött oltáron misézett a diákjainak egy kiránduláson vagy mikor a tábori lelkészek esetleg csak penészes kenyért találnak egy lövészárokban a liturgiához? Természetesen nem, a szabályok adnak erre lehetőséget (ahogy fehérbor vagy gluténmentes ostya is használható a szabályok betartásával az átváltoztatásnál).

A hit igen fontos az ember életében. Sokan kérdezik, hogy miért nem elég magunk módján hinni? Miért nem elég, ha csak annyit hiszünk el, amit épp mi kitalálunk, amit mi gondolunk? Szerintünk a világ nem így működik. Van sok olyan hittitok, melyre önmagunktól nem jöhetünk rá. A hitoktatás éppen azért fontos, mert bérmált, hitüket gyakorló katolikusok is élhetnek olyan alacsony teológiai vagy dogmatikai ismerettel, amely lehetőséget ad nekik, hogy efféle állítólagos jóslatok elbizonytalanítsák őket.

Természetesen nem állítom, hogy a valószínűségelmélet filozófusa, Richard Swinburne szintjén kell ésszel eljutnunk Jézus istenségéig vagy a Szentháromság igazságáig, mert erre többségünk nem képes. A hit sokszor valóban nem racionális. De vannak megtanulható, megérthető és ezáltal mélyebben átélhető igazságai. Aki unatkozik a szentmisén, az nyilvánvalóan nem tudja, hogy éppen mit él át, nem érti a rítust, s ez hitoktatásbeli hiányosság.

Amikor pedig efféle álpróféták zavart keltenek egyházunkban, például éppen a magyar püspökség fennhatósága alatt, akkor éppen a magyar katolikus hitoktatás és kommunikáció hibájának közvetlen következményeit látjuk.

158 komment

Címkék: pápa katolicizmus prófécia kiközösítés hitvédelem hitvita


A bejegyzés trackback címe:

https://apologetika.blog.hu/api/trackback/id/tr775464783

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

czjanos 2013.08.18. 12:53:58

Azok a főpapok, akik veszélyeztetve látják a megszokott (kikövetelt) luxust, pompát, jólétet, valóban az Antikrisztust láthatják Ferenc pápában.
Hajrá, Ferenc pápa!

NemNick 2013.08.18. 12:55:40

@bela: "Végül a r.katolikus egyház megtanulhatná azt is"

Már ne hari, de ki az istencsudájának képzeled te magad, hogy egy kétezer éve fennálló intézményt kioktass?
Tényleg érdekelne.

"Krisztus teste az összes Jézusban hívő embert jelenti" - hát, reformátuséknál biztos. Katolikusoknál egy pöttyet többet, mint emberek összességét.

Karnamantra 2013.08.18. 12:55:44

"... amikor minden vallás Egy, Szent Katolikus és Apostoli Egyházzá egyesül."

Ez a mondat árulja el, hogy az egész egy beteg elme kitalációja.

funfun 2013.08.18. 12:55:52

@miketbeszéltek: Ha csalódtál Ferenc pápa homoszexuálisokkal kapcsolatos kijelentésében, gondolj bele, mekkorát csalódhattak az írástudók, farizeusok és kortársak, mikor Jézus a házasságtörő asszony elítélése helyett azt mondta, az vesse rá az első követ, aki bűn nélkül való. Biztos nagy fölháborodást keltett! Ezek szerint Jézus maga az antikrisztus, igaz?

Blickfang 2013.08.18. 12:56:49

@ingyenebed: Én meg, szintén ateistaként, azt mondom neked, hogy megnyilatkozásod alapján ugyanolyan bigott, vaskalapos, korlátolt hülye vagy, mint a legelvakultabb vallási fundamentalista.

Igényes 2013.08.18. 12:58:32

Ez milyen szép cikk. Gyönyörűen bemutat mindent, aztán szépen odabiggyeszti, hogy de persze nem igaz. :DDD

Ezt az ír luvnyát hol lehet begyűjteni? Érdekelnének az elképzelései. :)

funfun 2013.08.18. 12:59:37

@JohnHenry: Pont ide illik a poénod.
Hát igen, kábé ilyen a hozzáállás sok igazhitű katolikus részéről, akik pápábbak a pápánál. Fingjuk nincs a katolikus egyházról, mert csak az katolikus, aki elfogadja a pápa főségét. Aki nem, az nem katolikus. Ilyen egyszerű. Nagy bigottságukban nemhogy a katekézist nem olvassák, de egyenesen kárhoztatónak tartanák, ha megnéznék a Gyalog galoppot. A Brian életéről nem is beszélve. Nem csodálkoznék, kiderülne, Ferenc pápa még pap korában személyesen pénzelte a film elkészítését.

$pi$ 2013.08.18. 12:59:56

@zobod: "ácsi, az nem jóslás! A világegyetem természeti törvényeinek feltárása, azok alkalmazása nem holmi jóslás"

Hát a hétköznapi életben nem szokás jóslásnak nevezni, de ne feledjük el, hogy a hétköznapi beszélgetés során nem szokás a természettudományok definícióját feszegetni. Mindenesetre az "előrejelzés", "predikció" és "tudományos jóslás" kifejezések szerintem éppen úgy a jövő megmondását jelentik mint a sima "jáslás", csak a módszerek mások.

Igényes 2013.08.18. 13:00:08

@ingyenebed: Nem értem honnan a fenéből szeditek ti, hogy valakinek fontos a lelketek, meg uralkodni akarna rajta. Uralkodni értékes dolgokon érdemes, amivel valamit el is lehet érni. Ti meg úgy éppenhogycsak vagytok....

Igényes 2013.08.18. 13:09:06

No megvan a csaj, meg a próféciái. Én ezekben túl sok konkrétumot nem látok, leginkább a címek mondanak valamit, de az sem sok. Szerintem a szokásos műsor, mindenki belemagyarázza a saját hülyeségét. Majd ír pár könyvet, szépen meggazdagszik belőle, és elmegy a kedve a vadprófétálgatástól.

Igényes 2013.08.18. 13:13:00

@funfun: "mert csak az katolikus, aki elfogadja a pápa főségét" Lehet hogy le van írva, de ez attól még bőven marhaság. :) Ha holnap azt írják le, hogy csak az az igaz katolikus, aki narancsssárga borjú tejét issza, attól még a vallás vallás marad.

Józsi bá' · http://jozan-parasztok.blog.hu/ 2013.08.18. 13:13:22

Annyira groteszk, ahogy művelt, komoly emberek gyermeteg hülyeségeken vitatkoznak.

Tényleg nem értem...jóslás, prófécia? A retek klubbon is hasonló léptékű jóslatok hangzanak el nap mint nap. Én is meg tudtam volna 2:1 eséllyel jósolni, hogy az előző pápa

A) meghal - és/vagy megöli őt az eljövendő pápa, aki maga lesz az antikrisztus, persze ezt csak nekem súgta meg Jézus az ágyban este,

B) lemond - és/vagy lemondatja őt az eljövendő pápa, aki maga lesz az antikrisztus, persze ezt is csak nekem súgta meg Jézus.

Mért csak nekem beszél Jézus? Mert én kiválasztott vagyok. És ti, emberek, meg szürke pondrók, ezért titeket leszar Jézus. Ilyen az élet, nem lehet mindenki Mária nővér.

Haha.

funfun 2013.08.18. 13:22:28

@Igényes: pedig de. Attól katolikus, hogy elfogadja, amit a katolikus egyház tanít. A katolikus egyház tanítását, a katolikus egyház hierarchiáját. Persze attól még keresztény, ha mégse fogadja el, csak nem katolikus keresztény. Más példa: a vegán nem eszik állati eredetűt. A vegetáriánus eszik tejterméket, tojást, de nem eszik húst. Mégis két külön csoport, bár húst egyik sem eszik. A reggelire sajtos rántottát evő vegán már nem vegán, az vegetáriánus.

Igényes 2013.08.18. 13:26:16

@funfun: Ezzel a példával sajnos csak azt mutattad be, hogy nem nagyon érted, mi a különbség az életmód és a szellemiség között... persze ez nem baj, a többségeket így van vele. Pontosan ezért lehet nektek minden ordas idiótaságot beadni.

A pápa főségének leginkább történelmi politikai okai voltak, például amikor több pápa volt, meg minden zakkant hülye vallásokat alapítgatott, ez igen hasznos szabály volt. Mára már kissé idejét múlta.

Szakértő? az nem volt 2013.08.18. 13:26:32

Nem igaz! Én vagyok az Antikrisztus! De tényleg!
Egyébként az egész egyház egy nevetséges dolog, egy fekély a világ fenekén.

Igényes 2013.08.18. 13:27:58

@Józsi bá': "Mért csak nekem beszél Jézus? Mert én kiválasztott vagyok. És ti, emberek, meg szürke pondrók, ezért titeket leszar Jézus. "

Igen, ez valahogy pontosan így működik.

khriste (törölt) 2013.08.18. 13:28:20

senki se gondolta volna ,hogy a hamis próféta az egyház élén lesz , pedig a 3. fatimai titok is erről szól de ez túl rémisztő volt és nem hozták nyilvánosságra teljes egészében

Mrs.Columbo 2013.08.18. 13:37:09

Nem mintha hitelt adnék az ominózus hölgy jóslatainak, de vicces belegondolni, hogy ha Jézus tényleg visszatérne elkezdené hirdetni, hogy íme, megtörtént a nagy visszatérés, kb. hasonló reakciót váltana ki, mint ez az eset.
Néhányan hinnének neki, persze főként azok, akik egyébként is kb. mindent elhisznek, az egyház meg fennhangon hirdetné, hogy csaló.

funfun 2013.08.18. 13:38:41

@Igényes: egyáltalán nem állítottam, hogy a katolikus szellemiség a katolikus életmóddal társul. Az én esetemben sem, sajnos. Ha valóban igényes vagy, akkor az érveid is legyenek azok.

maxval, a gondolkodni igyekvő birca · http://maxval.co.nr 2013.08.18. 13:39:44

@Igényes:

Minden vallásnak vannak ismérvei. A katoliusnak is. S az egyik jellemző ismérve a katolikus vallásnak, hogy a római pápát tévedhetetlennek hiszik és hatalommal rendelkezőnek az egész Egyház felett. Aki ezt nem fogadja el, az nem katolikus. Lehet persze nominálisan egyháztag, de nem katolikus hívő.

Józsi bá' · http://jozan-parasztok.blog.hu/ 2013.08.18. 13:39:57

@khriste: Túl rémisztő volt? Nem inkább túl eszeveszett agymenés?

Múlt héten ülök a lakóházam éves lakógyűlésén, és a bigott katolikus öregasszonyok egymásra licitálva harsogják, hogy felháborító, hogy szelektív kukákba kell gyűjteni a szemetet. Végül úgy határozott a közgyűlés, hogy amíg csak rendeleti szinten "ajánlott" lesz a szelektív gyűjtés, semmiképp sem kérünk színes kukákat. Csak majd 2014 jan. 1-től, amikortól már büntetnek.

Na ezaz. Odavannak ezek a nyomorult idióták a világvége baromságukkal, és közben ténylegesen eljön a világvége: elpusztul a bolygó, mert annyira el vagyunk foglalva az egónk etetésével, a vallással, és egyéb szarságokkal, hogy nem törődünk a környezetünkkel.
Kellene egy új vallás, ami természet-alapú.

Katekéta 2013.08.18. 13:40:39

@Mrs.Columbo: Hol látja, hogy az egyház csalónak hirdeti? Kivizsgálás után több magánkinyilatkoztatás valóként fogadott el az egyház, sőt pápai bulla alapján kétség esetén jobb hinni, mint nem hinni. Az egyház nem szól róla, míg nem tudja, mi az igazság, s ez az intellektus becsülete. Ön olyat állít, ami nem igaz. Ez annak ellentéte.

Khonsu 2013.08.18. 13:42:59

Nem vagyok vallásos (bár hitetlen sem, talán a pogány a jó szó), de nekem eddig Ferenc pápa kifejezetten szimpatikus.
Azt teszi, úgy gondolkodik mint ahogy azt egy pápától elvárná az ember. Látszik, hogy valóban hisz és szeretne jót tenni.

Katekéta 2013.08.18. 13:44:04

A katekizmus 2089-es pontja idézi a CIC 751. kánonját (tehát a kánonjogra hivatkozik): A hitetlenség a kinyilatkoztatott igazság elhanyagolása vagy elfogadásának szándékos megtagadása. "Eretnekségnek mondjuk, ha valamely isteni és katolikus hittel elfogadandó igazságnak makacs tagadása vagy makacs kétségbevonása a keresztség fölvétele után; aposztáziának, ha a keresztény hit teljes elutasítása; és skizmának, ha a Pápának való alárendeltség vagy a neki alárendelt egyháztagokkal való közösség megtagadása."

Egyébként pápai bulla mondja ki, hogy még érvényes pápaválasztás után is előfordulhat, hogy nincs valóságos pápa. Mivel a klerikus eretnekségbe esve elveszti pozícióját, így elviekben előfordulhat, hogy egy pápává választott katolikus mégsem érvényes pápa, mert a választás előtt vagy akár után eretnek nézete van. Onnantól egy katolikus számára sem pápa. Ennek kimondásáig viszont tiszteletet érdemel.

Igényes 2013.08.18. 13:46:29

@maxval, a gondolkodni igyekvő birca: Szerintem érdemes a "Pápát" mint fogalmat, uralkodót, és egyházfőt különválasztani a pápától, aki minden erénye ellenére is esendő ember, ennek minden velejárójával. ;)

@funfun: Én itt nem nagyon tudok érvelni, mert a legtöbb érvemet nem vagyok hajlandó leírni... csak néha mégis elcsábulok. Ez amolyan jellemhiba.

Igényes 2013.08.18. 13:47:47

@Khonsu: Nézegesd a szemét. Sokat. :)
Azzal együtt persze egy bizonyos módon szimpatikus. Csak az nem egészen világos, miért pont őbelőle csináltak pápát.

Igényes 2013.08.18. 13:49:00

@Józsi bá': És Te komolyan úgy gondolod, hogy a szelektív kukák feltartóztatják a világvégét? :)

funfun 2013.08.18. 14:00:11

@khriste: az a lényeg, te ismered azt a részletet is, amit nem hoztak nyilvánosságra.

@Katekéta: azt a pápai bullát megismerhetnénk, amire hivatkozol? Denzinger-Hünermannban esetleg?

funfun 2013.08.18. 14:01:03

@Igényes: Milliárd emberben van jellemhiba. Kevesen látják meg magukban, még kevesebben ismerik be.

Khonsu 2013.08.18. 14:01:28

@Igényes: Azt nem tudhatjuk, de nem tűnik Antikrisztusnak :)
Mellesleg az igazi tanítás már ott borult, amikor jelentős részét "cenzúrázták" (gnoszticizmus). Innentől marad a szubjektív megítélése annak, hogy a pápa jót tesz, avagy sem. Nekem úgy tűnik igen.

miketbeszéltek 2013.08.18. 14:02:45

@funfun: Juj! Azt írtam, legalábbis súlyos hiba volt, amit csak megerősit az utólagos hallgatás. Nem írtam azt, hogy ebből következne az, hogy a pápa az antikrisztus. Szerinted ugyanaz a szituáció, mint Jézus idézett konfliktusában? Jézus azt mondta egyébként, hogy az asszonynak meg kell térnie, Ferenc a mondandójában meg pont ezt a leglényegesebb pontot maszatolta el.

Katekéta 2013.08.18. 14:05:55

@funfun: VI. Pál: Cum ex Apostolatus Officio.

maxval, a gondolkodni igyekvő birca · http://maxval.co.nr 2013.08.18. 14:10:38

@Igényes:

Akkor van baj az ilyen jóslatokkal, ha igazak. 95 % szélhámos, s az nem számít. A baj az 5 % igaz jósokkal van, akik tényleg megjósolnak dolgokat helyesen. Ők aztán iszonyú károkat okoznak, mert sokan hajlamosak elfogadni az ilyen jósokat, azon az alapon, hogy ha egyszer helyesen jósoltak, akkor csakis Isten emberei lehetnek. Pedig nagyon nem így van. Míg a hamis jósok veszélytelenek, semmi közük Sátánhoz, csak egy kis pénzt akarnak, de más probléma nincs velük, addig az igaz jósok a tehetségüket Sátántól kapták és jellemzően a pontos jóslatok mellett keresztényellenes tanokat terjesztenek keresztény burokban.

Szóval Isten prófétája olyan lehet, aki nem csak helyesen jósol, de Isten igéjét is terjeszti. Ha attól egy szóban is eltér, akkor az egy boszorkány.

Igényes 2013.08.18. 14:14:51

@maxval, a gondolkodni igyekvő birca: Mindig csodáltam a logikádat. :))
De a jós csak egy jós, a próféta azért kicsit más kaliber.

zobod 2013.08.18. 14:16:40

@$pi$: oké, de most egy látomásról beszélünk, kezeljük már a helyén... méltatlannak tartom, hogy egy ennyire hitelesnek tűnő, és pozitív emberi kvalitásokkal bíró pápát mint Ferenc, egy rejtélyes eredetű látomásra alapozva basztatnak.

blacklord 2013.08.18. 14:17:06

@funfun: Pontosan. Én is a posztban itt akadtam meg:
"Ami ellent mond a tanításnak, hitünk szerint bizonyosan nem lehet valódi isteni kinyilatkoztatás"
Szórul szóra ezt mondhatták volna a farizeusok is annó Jézusnak... És az, hogy most őt isten fiaként tiszteljük, a farizeusokat meg kb. a pokol strázsamestereinek, az igencsak ingatag lábakon álló, esetleges kimentele a történelemnek. Pl. vegyük az ortodox zsidókat, ők ezt feltehetőleg nagyjából fordítva látják... :-)

Igényes 2013.08.18. 14:17:21

@maxval, a gondolkodni igyekvő birca: Btw, azt azért ne hagyd ki belőle, hogy a jóslatok általában nem úgy működnek, hogy vagy homogénen igazak, vagy nem. Általában a hülyeségekben is vannak helytálló momentumok, sok mindentől függ, hogy egészében stimmel, vagy nem stimmel.
És ha még stimmel is. Csak egy jóslat. Semmin nem változtat.

Igényes 2013.08.18. 14:18:08

@zobod: Egy Pápának nem az a dolga, hogy pozitív emberi kvalitásai legyenek.

funfun 2013.08.18. 14:19:59

@Katekéta: Köszönöm. Megnyugodtam, az másról szól.

Khonsu 2013.08.18. 14:23:38

@Igényes: De, egy pápának pont az a dolga, akkor hiteles. Ő ugyanis képvisel valamit, ami pont ezeken a pozitív emberi kvalitásokon alapul.

Igényes 2013.08.18. 14:26:00

@Khonsu: Nem. A Pápa az egyház feje. Uralkodó. EZ a dolga, nem az alattvalói tetszését elnyerni.
Arra ott vannak a politikusaitok.

blacklord 2013.08.18. 14:32:20

@maxval, a gondolkodni igyekvő birca: ezt az érvelést követve ezáltal kategorikusan lehetetlen, hogy valaha is megváltozzon "az üzenet". Ezek szerint te magad is úgy látod, hogy ennek fényében a zsidók nem is tehetnek mást, mint hogy tagadják a katolikus hitet, hiszen az ő szemszögükből amit Jézus mond, az ellentmond az ő egyházuknak, ergó hiába próféta, hiába tett csodát, az csakis az ördög műve lehet, hiszen az ő hittételeket aláaknázó dolgokat mondott. Fura lehet egy intelligens embernek úgy élnie, hogy szelektíven dobálja ki a tényeket és a konklúziókat, majd a maradékhoz gyémántkeményen ragaszkodik... Ahogy te szánsz engem, mert szerinted el fogok kárhozni, úgy szánlak én is téged, hogy intelligens ember létedre így becsapod magadat egész életedben.

Igényes 2013.08.18. 14:34:21

@blacklord: Ezt hogy vezetted le abból, amit maxval írt? :D

Khonsu 2013.08.18. 14:35:36

@Igényes: Na most tényleg, jósolni akár én is tudok ha akarok. Ha leírok valami "kinyilatkoztatást", akkor azt is ennyire komolyan veszed?

Amikor az összeomlás érezhető közelségben van a világban, akkor nem nehéz hasonlókat jósolni. Aztán mindenki úgy színezi ki ahogy akarja.

maxval, a gondolkodni igyekvő birca · http://maxval.co.nr 2013.08.18. 14:36:05

@blacklord:

A zsidók - ez alatt a zsidó vallásakat értem - tévedésben élnek. Egyetlen megoldás számukra Jézus elfogadása.

nemecsek ernő áruló 2013.08.18. 14:36:19

@Hunor Levente: Hm. A boszorkány nem feltétlenül nő. Aki viszont jóslásba bocsátkozik, az eleve a boszorkány-tanokkal, tehát az ördöggel cimborál.

Igényes 2013.08.18. 14:38:24

@Khonsu: Mennyire? És mit vettem komolyan? Próbáljuk meg, jósolj valamit, aztán meglátjuk. :)

Khonsu 2013.08.18. 14:38:32

@Igényes: A pápa (az egyház szerint) Isten földi képviselője, az ő szolgája, csak másodsorban uralkodó. Illetve uralkodásával is az elsődleges célját hivatott szolgálni.

Igényes 2013.08.18. 14:40:01

@Hunor Levente: Ilyenkor szoktam én a drága jó szülőanyádra felhívni a mélyen tisztelt emlékezőtehetségedet. Őt is asszonyállatnak titulálod? Mert akkor valamit nagyon elkúrt a nevelgetésed közben.

Igényes 2013.08.18. 14:40:36

@Khonsu: És ez hol mond ellent annak, amit én írtam? :)

Igényes 2013.08.18. 14:47:26

Összeomlás... hol van ez az összeomlástól, gyerekek.

Nemzeti Dohányos 2013.08.18. 14:49:41

Hülye katolikusok, katolikus hülyék.

Igényes 2013.08.18. 14:50:59

@Nemzeti Dohányos: Ez olyan, mint a "hülye kisnyugdíjas, kis hülye nyugdíjas"?

zobod 2013.08.18. 14:54:08

@Igényes: a határozottság is pozitív emberi vonás. Ferenc pápa pedig elég határozottan nyesegeti a vatikáni vadhajtásokat, ha úgy tetszik, a Vatikán uralkodója.

Khonsu 2013.08.18. 14:55:50

@Igényes:

Tessék :)

Sötét árnyak borultak a Földre, a gonosz rendszere mindent felemészt, az emberek szolgává váltak, láncaik egyre súlyosabbak. De a gonosz rendszere saját sírját ássa és közeleg a megváltás, amikor a láncok lehullanak. A gonosz talán ellenáll, de kiknek szemei kinyílottak többé már nem térdelnek le. A gonosz rendszere semmivé foszlik, és mindenki együtt ünnepel.

Megfejtés:

Válság->hitelpénz rendszere összeomlik->új ideológiák->lázadás->a világ megváltozik

Azt hiszem láthatod, bárki tud olyat jósolni ami néhány éven belül nagy valószínűséggel bekövetkezik.
Aztán aki cifrázni akarja beleszőheti az egyházat is vagy amit akar. Sokan meg bedőlnek neki, mint ebben az esetben.

Igényes 2013.08.18. 15:00:49

@Khonsu: Van hozzá némi tehetséged, ez vitathatatlan. ;) Bár kicsit leegyszerűsíted, meg mondjuk miért következne be. Nekem tetszik úgy, ahogy van.

@zobod: A határozottság mindaddig pozitív tulajdonság, amíg én vagyok határozott, vagy az, aki olyat akar, aki engem nem akadályoz, vagy nem érdekel. Ha ez változik, onnantól csak a gond lesz vele. :))

Khonsu 2013.08.18. 15:01:41

@Igényes: Nagy különbség van aközött, hogy valaki kiváltságnak vagy szolgálatnak fogja fel hatalmát. Ferenc pápától lenne mit tanulniuk a politikusoknak is.

Józsi bá' · http://jozan-parasztok.blog.hu/ 2013.08.18. 15:01:47

@Igényes:

A szelektív kukák legalább lassítják a folyamatot :D

Az antikrisztus baromságok viszont láthatóan érdektelenek.

Igényes 2013.08.18. 15:06:09

@Khonsu: Nem tudsz túl sokat az uralkodásról. :)

@Józsi bá': Miért lassítanák? Tegyük fel, hogy a szeméttelepen sem az ott dolgozók, sem a guberálók nem keverik össze, amit te szépen, szelektíven kigyűjtöttél.
Akkor mi is lesz vele? Elviszik pl. Kínába, ahol csinálnak a pet palackból pulóvert, aztán visszahozzák eladni.
Namost számoljuk szépen össze, mennyibe kerül, és mennyi környezetszennyezéssel jár mindez.
;)

Igényes 2013.08.18. 15:09:09

@Igényes: Tulajdonképpen beleszámolhatnánk a árulékos problémákat is, amiket a műanyagba öltözködés, meg a műanyagot felevés okoz. Onnantól már annyira nem is olyan pozitív ez az egész.

Khonsu 2013.08.18. 15:09:52

@Igényes: Ha neked tetszik ahogy van, akkor te még "alszol". Szép álmokat :)
Miért következne be? Van a rendszerben egy beépített hiba, ami egyszer elkerülhetetlenül a végét fogja okozni. Mégpedig az, hogy az adósságok összege nagyobb és gyorsabban nő, mint a rendszerben forgó pénz mennyisége, de ne térjünk el ennyire a témától.

Igényes 2013.08.18. 15:11:57

@Khonsu: Jaja, alszom. De mindig mondtam, hogy a videómegosztás a sátán műve. ;) :DDD

Igényes 2013.08.18. 15:14:45

@Khonsu: Szerintem neked is el kéne aludnod. Sokkal jobban éreznéd magad.

Khonsu 2013.08.18. 15:18:12

@Igényes: Nem, de nem is akarok uralkodó lenni (pápa meg végképp nem), leírtam a véleményem ennyi, ha véletlenül egyszer mégis "uralkodó" lenne belőlem, én eszerint cselekednék.

Hunor Levente 2013.08.18. 15:19:52

@Igényes: Ilyenkor olvastad máshogy, mint ahogy érdemes. Ez a vallás a nőket alapvetően alacsonyabbrendűnek tekinti, ezt gúnyoltam ki. Példák: az eredendő bűn; a származásoknál a nők hanyagolása; az isten Úr, Atya, azaz hímnemű; Jézus fiú; nőket nem szentelnek pappá; Pál apostol szövegei.

Khonsu 2013.08.18. 15:20:33

@Igényes: Ősi próféciák azt mondják, óvakodj a trolloktól, mert ők a Sátán teremtményei és legyőzhetetlenek. :D

Hunor Levente 2013.08.18. 15:21:07

@nemecsek ernő áruló: A boszorkány nem feltétlenül, de ez a jós állítólag nő.

Igényes 2013.08.18. 15:25:25

@Hunor Levente: Ez így ebben a formában nem igaz. A vallás a nők alacsonyabbrendű tulajdonságairól mondja ki, hogy azok alacsonyabbrendűnek. Ezek sajnos manapság elég divatosak, a selejtesebbje még büszke is rá.

A tiszta nőket tiszteli és megbecsüli az egyház. Csak éppen tisztában van vele, hogy ilyenből sajnos kevés van.

Igényes 2013.08.18. 15:25:59

@Khonsu: Köszönöm! Hasonlóképpen látjuk!
:DDD

Kelly és a szexi dög 2013.08.18. 15:35:54

mindenki hisz valamiben - én azt hiszem iszom még egy sört!

Kara kán · http://karakan.blog.hu 2013.08.18. 19:47:55

Az, hogy különböző egyházak (keresztény, muszlim, zsidó, buddhista) terén a férfiak kiváltságos helyzetben vannak, csak amiatt van, hogy ezek a MONOTEISTA vallások a paternalista társadalmi fejlődés idejében jelentek meg. Korábban, a maternalista társadalmak idején a nőknek nagyobb szerepük volt. Gondoljunk csak arra, hogy a Delph-i jósdától kezdve a Vespa-szüzeken át az egyiptomi papnőkig milyen fontos szerepük volt a nőknek.

Szóval, én most azt jósolom, hogy a női egyenrangúság elterjedésével, kibontakozásával - mert egyelőre azért nagyon az elején van ennek a világ, főleg a harmadik világban - a nők szerepe nőni fog. Lehet itt antikrisztusozni meg minden, de én ebben látom a fejlődés egyik garanciáját is. Egy olyan társadalomban, ahol a nők egyenrangúak a férfiakkal, kevesebb az erőszak is.

2013.08.18. 20:36:00

Számomra vicces amikor egy katolikus próbál bizonyítékokkal (vagy azok híján) cáfolni egy próféciát.
Az igaz ami az Egyház érdekét szolgálja így elfogadják. Ami nem azt eltussolják. Miért működne másként mint bármelyik szervezet, kormány esetében?

Ianas 2013.08.18. 20:58:34

"Azért, mert valaki azt mondja, hozzá Jézus szól, még nem kell, sőt nem szabad minden szavát elhinnünk."

Ökölszabálynak elég, ha nem adunk hitelt a lélegzetvételének sem, akkor nem tévedhetünk nagyot.

czjanos 2013.08.18. 21:02:54

A "nagyfigyelmeztetés" a római katolikus egyház világszerte tapasztalható visszaesése. Ferenc pápa érzi, hogy mi ennek a visszaesésnek a mozgató rugója. Leegyszerűsítve: pl. ha a pápa el tud utazni X helyről Y helyre egy Ford Focussal, akkor a vatikáni tisztviselők-, a főpapok-, a bíborosok se páváskodjanak luxusjárművekkel.

Ianas 2013.08.18. 21:03:59

"és tényleg heti rendszerességgel jelennek meg anyagok"

Igen... Valószínűleg igen jó anyag lehet, amit szív.

"A próféták viszont igen ritkán bújnak el."

Volt valami a bálnával.

Amúgy ez esetben némileg logikátlan: ha úgyis eljön a világ vége, nem tök mindegy, hogy előbb agyonütik-e egy lapátnyéllel, vagy nem?

Egyébiránt az is némileg kétségébresztő kellene, hogy legyen egy hívő számára, hogy feltéve, hogy a világvége lényeges esemény, és feltéve, hogy Szűz Mária tényleg ki akarja értesíteni a meghívottakat (ez esetben, felteszem, mindenkit), akkor miért egyetlen embernek szól?

Elkeverték a többiek számát? Vagy mi van?

Nge Swazili Mbeko 2013.08.18. 21:18:14

@Igényes: Sajnállak, öreg. Anyád nem vakart ki a szarból, amíg felemelkedett r.kat nem lettél, hogy így higgyed?
Lányod kevesebbet ér, mert nő?
NA ez az a pont, ahol az egész nagytiszteletű egyház bukik. Az emberek 50% nem lehet ősbűnös, és ez akkor is így van, ha harminc generáció pápája áll ki mellette (akit szintén anya, tehát nő szült, csak elfelejtette).
Egyébként ideje, hogy a t.r.kat egyház megfizessen mindenért. A vallásháborúkért, a katharokért, az albigenseként, a ferencesekért, a harmincéves háborúért és a magyarság többszáz éves feudális nyomorba döntéséért.
HA nem most történik meg, megtörténik máskor. Az egyház mint kultúrális tényező, tisztelendő, mint erkölcsi tényező, hulla.

Igényes 2013.08.18. 21:36:03

@Nge Swazili Mbeko: A világ sokkal barátságosabb lenne veled, ha kimásznál abból a szellemi sötétségből, amiben tengődsz.

Ianas 2013.08.18. 22:23:52

@Igényes: Mik a nők alacsonyabbrendű tulajdonságai? És mik a férfiaké?

bela 2013.08.19. 20:16:24

@NemNick: no, mondd csak, hogy az r.katolikus felekezet szerint (vagy szerinted) mit jelent az Egyhaz es/vagy a Krisztus test?

Kitalátor (másként) gondolkodó · http://kitalator.blog.hu 2013.08.20. 20:54:28

@Igényes: Én még úgy tanultam, hogy az Egyház (szent, apostoli és katolikus, azaz egyetemes) feje Jézus Krisztus. Ezt mióta nem így tanítják?

Kitalátor (másként) gondolkodó · http://kitalator.blog.hu 2013.08.20. 21:02:09

@Igényes: Újabban krakkoló kemencékben újból kőolajféleséget készítenek belőlük.

Kitalátor (másként) gondolkodó · http://kitalator.blog.hu 2013.08.20. 21:18:08

@Kara kán: "Gondoljunk csak arra, hogy a Delph-i jósdától kezdve a Vespa-szüzeken át az egyiptomi papnőkig milyen fontos szerepük volt a nőknek."
Miért ne arra gondoljunk, hogy a politeista kultuszokban a papnőket rituális és/vagy intézményesített prostitúció céljából tartották? A prostituáltak meg (legalábbis a svéd jogrend fogalma szerint) politikai és/vagy gazdasági hatalommal, erőfölénnyel végrehajtott nemi erőszak áldozatai...

hitvédő 2013.10.23. 06:14:33

Katekéta melléfogtál. Ezt irtad: "Rengetegen keltettek már pánikot úgy, hogy Jézustól kapnak üzeneteket, de a Szentírásban Krisztus azt mondta, hogy nem tudhatjuk sem az napot, sem az órát."

Kétszer elolvastam cikkedet de nem találtam sem napot, sem órát, csupán a jelekről irtak. Tehát érveid tévesek.

Igaz mondó

redriver2 2013.11.03. 08:34:26

@Khonsu: Na, pontosan erről van szó. Bárki tud ilyeneket irkálni, aki nyitott szemmel járkál a világban, és valamelyest ismeri a Jelenések könyvét. Valaki, aki ismerte Ferenc pápát, fogott egy szerencsétlen nőt, beszerelt a szobájába egy rejtett hangszórót, és diktálja szegénynek a marhaságokat, amikbe bele tudja ágyazni a Ferenc pápa elleni uszítást. A pápa ugyanis elkövette a létező legnagyobb bűnt, amit a püspök és bíboros urak nem fognak lenyelni: forszírozza a vagyoni és luxusügyeket. Amit már Ratzinger is pedzegetett amúgy, de hamar leállították, ő pedig belátta, hogy neki ehhez nem lesz elég az ideje, végigvinni úgysem tudná. Ezért inkább egyéb területeken igyekezett rendet rakni Augias istállójában, előkészíteni némileg a terepet, aztán gyorsan lemondott, hogy utódjának minél több ideje maradjon a tisztogatásra.
Bár nekünk, protestánsoknak is lenne valami ilyen főmuftink, mert a vagyonkérdés ám minálunk is tabu, a jólétet nagyonis védik, ennek érdekében Jézus szavait is képesek úgy csűrni-csavarni, hogy Ő maga sem ismerne rá a saját tanítására.

redriver2 2013.11.03. 09:35:08

@Igényes: Ez még akár rendben is lenne (bár nem igazán jézusi felfogás), de mi a helyzet a férfiakkal? Azok mind tiszták, és ezért van az, hogy őket ab ovo megbecsülésben részesíti az egyház?

redriver2 2013.11.03. 09:45:49

@Igényes: Te se sokat hallottál még Jézusról, úgy látom. Tudsz róla, hogy Ő azt mondta: a pogányokon uralkodnak az ő fejedelmeik, de közöttetek nem így lesz (ne így legyen)? Most akkor a katolikus egyház pogány szervezet, vagy te nem értesz semmit az egészből?

Lacibá1 2014.09.08. 23:23:34

@Igényes: Az igaz prófétát küldi az Úr, nem pedig saját ötletelésből megy ide- vagy oda. A prófétáknak nem a jövendölés volt a feladatuk, hanem az, hogy koruk eseményeit a Jahvétól kapott kinyilatkoztatás fényében értelmezzék. Az ószövetségi prófétai üzenetnek ez a tétel a kezdete és a vége: Izrael jólétének a Jahvéhoz való hűség a záloga, a tőle való elpártolás balsorsot idéz elő. Megtérésre hiv, ezért figyelmeztet vagy fenyeget, fedi fel az eljövendőket.

Lacibá1 2014.09.08. 23:25:18

@Kitalátor (másként) gondolkodó:

Nem Vespa, mert az ugye a szunyog, hanem Vesta :)

Lacibá1 2014.09.08. 23:39:52

@Kitalátor (másként) gondolkodó: Krisztus isteni v. emberi természete szerint feje-e az Egyháznak?

Teljesen Krisztusnak van az Egyház alárendelve, aki főhatalmát a pápán -mint az apostoli kollégium vezetőjén-keresztül gyakorolja. Krisztus egyetlen Egyházát Péterre és a többi apostolra bízta, hogy ők terjesszék és kormányozzák. Ez az Egyház „e világban mint alkotmányos és rendezett társaság a Péter utóda és a vele közösségben élő püspökök által kormányzott katolikus Egyházban létezik” vagy áll fenn, valósul meg (subsistit in...).

Kitalátor (másként) gondolkodó · http://kitalator.blog.hu 2014.09.09. 10:14:36

@Lacibá1: Jogos, hirtelen nekem fel se tűnt, de én most már lelki szemeimmel látom az olasz robogókon cikázó kényszerszingliket, hála neked és @Kara kán: -nak....

Túlélő78 2015.07.10. 14:54:59

Hahó!!! A blog írója elfelejti megemlíteni, hogy:

1. nem csak a Benedek pápával kapcsolatos "jövendölések" teljesedtek be, a nagyfigyelmeztetésben előrelátott események közül:

www.youtube.com/watch?v=d6jL1Fh2xvY#t=68

2. a figyelmeztető jelet (Villám csapott a Szent Péter-bazilika kupoláján lévő keresztbe
a XVI. Benedek pápa lemondása után!
Isteni jel vagy véletlen?):
www.youtube.com/watch?v=cugW9vTeB_g

3. a garabandáli jövendölésekben (1962-63) szintén van utalás a nagyfigyelmeztetés nevezetű eseményre.

4. Más próféták is utalnak erre az időszakra:

www.masodikeljovetel.hu/profeciak-melyek-arra-utalnak-hogy-a-papasagra-gondterhes-idok-kovetkeznek/

5. Aki elolvasta az tudja, hogy az üzenetek tartalma nem ellentétes a Bibliával, sőt megerősíti azt. Aki megtartja az üzenetekben lévő felhívásokat (böjtölés, imádkozás, virrasztás, szentségekhez járulás, tizparancsolat betartása, felkészülés a jövőbeli eseményekre) - még ha nem is hisz annak eredetében - csak nyerhet vele.

6. Igen tartalmaznak a Nagyfigyelmeztetés üzenetei olyan tényeket, amelyek aggodalomra adhatnak okot, de ezt nem azért teszi, hogy riadalmat keltsen, hanem hogy időben felkészülhessünk a jövőbeli eseményekre
és ne érjen bennünket váratlanul. Isten mindenkit egyformán szeret. Ki az közülletek, aki nem figyelmeztetné - a tudomásáról bíró veszélyről - azokat, akiket szeret?!

7. Isten mindig is küldött prófétákat a világba, hogy figyelmeztesse az embereket a megtérésre, (annak elmaradása esetén pedig a büntetésre) de az emberek legtöbbször nem hallgattak rájuk, sőt üldözték, megkövezték, megölték, kinevették őket! Most sem lesz ez másként. Aki hallgat a figyelmeztetésekre, az megmenekül, aki nem, az úgy jár majd mint Noé idejében azok, akik kinevették és nem szívlelték meg a figyelmeztetést...
Öngyilkosság? Ezt gondold át.
süti beállítások módosítása