Öngyilkosság? Ezt gondold át.

Utolsó kommentek

  • makutsi: @Fejben Futó: Milyen zenekar, és hol? (2021.06.14. 08:06) A nyilas páter
  • Iván Gábor IGe: Apologetika végső bukása logikailag 2020. június 24. - IGe • Azaz az apologéták egyáltalán nem észszerűek, nem is értelmesek, hanem pont az ellentettjei. Irracionálisak és illogikusak (esztelenek... (2020.07.04. 11:41) Vádak a kereszténységgel szemben
  • TanBá: Apologetika lefordítva hitkomisszárság Nem kellenek itt a görög főIstenekre (Apollonra) hajazó hangzatos elnevezések. Az apologetika lefordítva JahveZsidóSátánIsten iránti hitkomisszárságot jelent.... (2019.04.14. 10:53) Ma Mária, régen a Fityma ünnepe
  • Mária Kulybus: Én ateltem hasonló esetet mint Anelise pszichológiai értelemben nem vagyok jól bár az én esetemben van előzmény és ez uldoztetes. (2018.05.17. 21:47) Az egész világon nő a démoni befolyás a Vatikán szerint
  • $pi$: "Annak a létezőnek, amelynek a gondolatainkon kívüli létezése lényegi tulajdonsága, a valóságban öröktől fogva létezőnek kell lennie" Rengeteg apró csúsztatás segítségével jutunk el oda, hogy egy n... (2018.02.09. 06:57) Isten léte – észérvekkel
  • Utolsó 20

Ördögöt űzött-e Ferenc pápa?

2013.05.22. 10:23, Katekéta

Az olasz katolikus püspöki kar televíziója, a TV2000 bemutatott egy felvételt, amelyen Ferenc pápa egy kerekesszékben ülő homlokára tett kézzel imádkozik. A férfi megremeg és láthatóan megzavarodik. A televízió szerint ördögűzést láttunk, de a szentszéki szóvivő tagadta, hogy erről lenne szó: szerinte csak imádkozott a pápa a szenvedőért.

Vajon tényleg ördögűzést láttunk-e? Egyáltalán mi az exorcizmus valójában?

A felvételen (a 2. perctől) biztosan nem ünnepélyes, úgynevezett nagy ördögűzést láttunk. A kánonjog szerint ilyet csak felszentelt pap végezhet püspöki engedéllyel, mert ez olyan spirituális beavatkozás, amely különösen nagy veszélyt hordoz. Nyilvánvaló, hogy az ördögűzések száma a felvilágosodás óta drasztikusan csökkent és ma is legfeljebb a mozikban találkozunk vele. Pedig manapság is szétáradt a világban a gonoszság, megmagyarázhatatlan pszichés betegségek és vérengző emberek ezreit látjuk a híradókban.

A sátán legnagyobb hazugsága, hogy tagadja önmaga létezését: ha jelentkezne a gonosz, hogy itt van, azzal igazolná Isten létezését is. Így az elemi logika szerint is világos: ha vannak bukott angyalok, tehát démonok (gonosz szellemnek is nevezi őket a népnyelv), ők igyekeznek láthatatlanok lenni. Hatnak, de nem akarják, hogy egyértelművé váljék a tömegek számára valóságosságuk. XVI. Benedek figyelmeztetett arra, ha valaki nem hisz a gonosz létezésében, úgy az evangéliumban sem hisz. Az első egyházi ördögűző maga Jézus volt, aki a Biblia tanúsága szerint űzött ördögöt, sőt jelezte is, hogy követői (katolikus teológia szerint papjai) is képesek lehetnek erre.

A legismertebb ördögűző pap Gabriele Amorth: az ismert exorcista sokszor meghökkentő kijelentései miatt a bulvársajtó érdeklődését is fölkeltette már. Szerinte valóban ördögöt űzött Ferenc pápa, bár hozzá kell tennünk, hogy a szentatya nem ördögűző pap. XVI. Benedek felújította az exorcizmussal kapcsolatos szabályokat, ami nagyon is időszerű volt. Az egyházon belül is sok kritika érte a II. Vatikáni Zsinatot, amely sok régebbi (exorcisták szerint jól működő) imát kivett a szertartásból, míg újakat és talán kevésbé hatékonyokat tett be.

Meg kell érteni, hogy a katolikus dogmatika szerint az ördögűzés nem szentség, hanem egy szertartás, bár van, mikor szentségkiszolgálás részeként jelenik meg. A keresztelésnek ugyanis (főleg a zsinat előtt) egyik hangsúlyos része egy ördögűzés, amely az esetleg védtelen gyermeket óvja meg a hit szerint. A katolikusok többek között ezért is tartják fontosnak, hogy a keresztséget akár már gyermekeknél kiszolgáltassák. A többi beavató szentséget (a bérmálást és elsőáldozást) pedig már idősebben, önálló döntés alapján lehet fölvenni, s ezzel a Katolikus Egyház felnőtt tagjává válni.

Amorth atya hetvenezernél is több ördögűzést végzett mintegy harmincéves szolgálata alatt. A démoni támadásoknak több formáját ismeri az egyház, ezek közül csak az egyik (és kétségkívül a legritkább), mikor egy személy fölött veszi át az uralmat (jellemzően időlegesen, néha hosszabban) egy gonosz szellem. Előfordulhat, hogy tárgyakat vagy állatokat száll meg, így hatékony lehet például a házszentelés is. Ritkán beszámolnak fizikai támadásokról is: Szent Pio atya például kolostori cellájából sokszor jött elő véresen, összeverve, de nem szívesen beszélt arról, hogy hitét fizikai támadásokkal is megpróbálták. Pio rejtélyes életének ez csak kicsiny szelet, mely még szerzetestársait is megrémisztette.

Ez nem is csoda: a vallástól távol állók bizonyára nemcsak kétkedéssel, de jelentős idegenkedéssel olvasták az eddigi bemutatót. Pedig tudni kell, hogy a papok és szerzetesek igen nagy része nem hisz a démonokban. Ez természetesen nehezen érthető katolikus szemmel, tudniillik azok létezéséről a Biblia tudósít. Mégis talán félelemből, talán materiális racionalitásból ma már nem divat az ördögűzésről beszélni. A papok között szinte alig van, aki látott ilyet.

ferencpapaordoguzes.jpg

Hogyan zajlik az exorcizmus?

Néhány horrorfilm meglehetősen pontosan feldolgozta az ördögűzést (olykor papok is felügyelték a forgatásokat), de a mozivászon nem egyenlő a mindennapokkal. Tudni kell, hogy nagy ördögűzésre (tehát felszentelt pap által végrehajtott szertartásra) püspöki engedély kell. Ezt a legritkábban adják meg. Kötelező a szertartás alatt orvos jelenléte (ami ritkán maga a pap, ha megvan hozzá a végzettsége), de ugyanígy kötelező még a szertartássorozat megkezdése előtt világi pszichiátriai vizsgálat a betegen.

A kánonjog részletesen rendelkezik arról, hogy a pszichés betegségeket nem szabad összekeverni a megszállottsággal. Tudni kell, hogy a szertartás nem veszélyes, ha valaki nincs megszállt állapotban. Persze olvasni a médiában balul elsült ördögűzésekről, de ezek nem katolikus ördögűzések: az egyetlen ismert esetben, mikor pap bíróság elé állt, a megszállt személy kiszáradásban halt meg már az ördögűzés után, mivel hosszú ideje nem vett magához folyadékot.

Tehát azt szokás mondani, hogy bajt nem okoz, így inkább legyen ördögűzés bizonytalan esetekben, mint nem. Sajnos a gyakorlat ezzel ellentétes: már maga az exorcizmus ötlete olyan bulváros és akkora médiaérdeklődést és támadássorozatokat vált ki, hogy igyekeznek elkerülni az elrendelését. Csak akkor kerül valóban ördögűző elé egy eset, ha már független világi szakemberek megállapították, hogy ismeretlen betegség kínozza a személyt, illetve a család és maga a célszemély is beleegyezik a püspök mellett.

A szertartás során imákkal hívja az ördögűző Istent, illetve Máriát, aki a hitünk szerint sarkával képes eltapodni a kígyót. Amorth beszámolt róla, hogy a démonok különösen utálják, ha Szűz Máriát hívják segítségül. Egy alkalommal megkérdezte, miért rosszabb nekik a Szeplőtelen Szűztől vereséget szenvedni, mint magától Krisztustól? A démon azt válaszolta, hogy azért, mert Mária csak ember.

Szintén Gabriele Amorth mondta, hogy meglepetésére Boldog II. János Pál pápa közbenjárása is különösen hatékony. Szabályszerűen csak szentek segítségét szokták kérni az imák során, de a pápa már most hatékony. Az atya az ördögűzés során szót tud váltani a démonnal, bár ezeket a beszélgetéseket a szabály szerint minimálisra kell csökkenteni, mert a tudhatatlan tudása miatt kirívóan nagy a kísértés veszélye. Megkérdezett több démont is, miért félnek annyira II. János Páltól. Könyvében azt írja, azt válaszolták, hogy miatta nem sikerült a tervüket végrehajtani (talán a kommunizmus térnyerését?), valamint nagyon sok fiatal lelket nyert meg Krisztusnak.

A megszállt személy egyébként változatos tüneteket mutathat. Jellemző a szentelményektől való irtózás (szentelt víztől, feszülettől, a stólától vagy magától a papi személytől), a nyelveken szólás (például egyszerre több hangszínen való beszéd, mely anatómiailag lehetetlen volna), illetve a szokatlanul nagy erő.

Egy későbbi bejegyzésben részletesen beszámolok majd arról az esetről, amelyről film is készült Ördögűzés Emily Rose üdvéért címmel, s mely kivételes módon a sátán látszólagos győzelmével ért véget. Az ördöngös katolikus leány (valódi nevén Annelise Michel) ugyanis életét vesztette, de majd kiderül az általam bemutatott anyagokból (mely az érintett naplóját, szülei és a szemtanúk, köztük nem hívő pszichológus visszaemlékezéseit tartalmazza), hogy saját döntése volt a szenvedés vállalása a lelkek üdvéért. Az alábbi hangfelvétel eredeti, ezt az atyák rögzítették az ördögűzés közben (nem sokkal később a lány elhunyt):

Az orvosi vizsgálatok alapján korábban nem ismert betegségegyüttese lehetett a lánynak. Azóta sem volt ilyen, hiszen egymást kizáró betegségek egyszerre voltak jelen az utólagos szakvélemény szerint. A későbbi bejegyzésben ezt részletesen bemutatom majd.

Az ördögűzésnek bár szigorú szabályai vannak, nem a rítus követése határozza meg a sikerességet, hanem az azt elvégző hite és az egyház támogatása. Gariele Amorth egyébként a bulvármédia egyik kedvenc papja, aki nem fukarkodik a botrányos kijelentésekkel. Hibáztatta már a jógát mint a keresztényi lelkülettől idegen keleti meditációs formát, de a Harry Potter-könyveket sem támogatja. Valóban veszélyes lehet a mágia és az okkultizmus minden formájának hirdetése, különösen most, mikor szerinte már az egyházba is beférkőzött a sátán. Ezért is jelentette ki, hogy nagyon félti Ferenc pápát, nehogy I. János Pál pápa sorsára jusson (I. János Pál csak krisztusi számot, harminchárom napot töltött a trónon, ugyanis rejtélyes módon meghalt). Valóban így lehet, van befolyása az ördögnek az egyházon?

Az ijesztő az, hogy elvileg erre még pápai jövendölésünk is van.

Ördögűzés, melyet te is elvégezhetsz

Eljutottunk ezzel az úgynevezett kis ördögűzéshez. 

XIII. Leó pápát, az egyházat huszonöt évig vezető szentatyát szokták az első modern pápának tartani. Rendkívül termékeny volt, nyolcvannál is több enciklikát adott ki, tevékenysége pedig az egész világra kiterjedt, miközben a keresztény erkölcs megismertetésére nagy hangsúlyt fektetett. Az 1800-as évek végén egy vatikáni szentmisét mutatott be, mely után percekig mozdulatlanságba merevedett mindenki szeme láttára. Mikor ismét magához tért, szó nélkül a dolgozószobájába sietett, ahol papírra vetette az Isten Hercegét, Szent Mihály arkangyalt segítségül hívó imát, mely egyébként a kedvencem.

Elmondása szerint szörnyű párbeszédet hallott a fejében: egy gonosz, sátáni hang szólalt meg, azt mondta, képes a Katolikus Egyházat megsemmisíteni és eltéríteni az útjáról. Isteni hang felelt, s Jób történetéhez hasonlóan szabad kezet adott az ördögnek az egyház fölött a XX. században. Történelmi tapasztalatunk az, hogy ez valóban sötét és nehéz század volt a világ és az egyház számára is. Érdekes módon a középkort szoktuk hibáztatni, de az előző évszázad két világháborúja és a későbbi évek sötét diktatúrái a modern világ apró botlásának minősülnek... A XX. századnak vége, az egyház pedig még biztos lábakon áll, ami nem is csoda, hiszen a Szentírásban Krisztus azt ígérte, hogy a sátán sosem lesz képes erőt venni rajta.

Az imát én nagyon javaslom mindenkinek, aki szorongató helyzetében egy kis segítséget vár odaföntről. Ártani biztosan nem árt, ez a kis exorcizmus ugyanis a laikus hívek számára is engedélyezett imaforma:

Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben;
a sátán gonosz kísértései ellen lény oltalmunk!
Esedezve kérjük: parancsoljon neki az Isten!
S te, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet,
akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban,
Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére!
Ámen.

Hogy ördögöt űzött-e a felvételen Ferenc pápa? Pusztán azért, mert a felvételen szereplő férfi megremeg, még nem állíthatjuk, hogy igen. Én magam elhűlve nézem az újprotestáns karizmatikus mozgalmak összejövetelit, melyekben állítólag a Szentlélektől megszállva a földön vonaglanak emberek, de ez több magyarországi gyülekezetnél is előfordul. Én még a katolikus karizmatikus mozgalmakat is sanda szemmel figyelem. Való igaz, hogy hitünk a mindennapi valóságon túlmutat, jelentős szerepet játszik benne a természetfölötti. De nem mond ellent a valóságnak. Nem kell sem korszerűnek, sem népszerűnek lennie, mert egyetlen feladata, hogy krisztusi legyen. Mindazonáltal egyféle minőséget is képviselnie kell, amelybe szerintem nem fér bele semmi, ami mágiának, vudunak vagy emberről emberre szálló karizmának nevezhető.

Mit tett Ferenc pápa? Lehet, hogy megszabadító imát mondott, de semmiképpen sem szertartásos exorcizmust végzett. Ez nem is csoda, hiszen ő nem ördögűző pap, s bár karizmája miatt és az ő hitéből még egy kisebb ima is rendkívül hatásos lehet, nincs okunk kétségbe vonni a Vatikán állítását.

Amorth atya biztosan nem értene velem egyet. Ő azt állítja, még XII. Piusz pápa is megpróbálta az ördögűzést a megszállt Adolf Hitleren, de nem a szertartás szerint, csupán néhány imával, és az így hatástalan is maradt. A Vatikán tagadja, hogy a pápa ilyet tett volna. Ha hiszünk benne, ha nem, talán nem túlzás azt mondani: ha valóban nem tette, azért megpróbálhatta volna.

2 komment

Címkék: videó pápa pokol sátán démonológia exorcizmus


A bejegyzés trackback címe:

https://apologetika.blog.hu/api/trackback/id/tr305311748

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

I_Isti 2013.05.22. 21:16:40

Márk 16:17-19.
Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek; új nyelveken szólnak.
Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak.
Az Úr azért, minekutána szólott vala nékik, felviteték a mennybe, és üle az Istennek jobbjára.

Néhány egyszerű kérdés Jézus Krisztus szavaival kapcsolatban:
1) kiket követnek jelek?
2) mit nevez Jézus Krisztus jeleknek?
3) kinek a nevében történnek a jelek?
4) melyik az _első_ jel?

I_Isti 2013.05.27. 11:03:42

Akkor egy kis segítség?

1) kiket követnek jelek?
"Azokat pedig, akik hisznek"
2) mit nevez Jézus Krisztus jeleknek?
"ördögöket űznek;
új nyelveken szólnak.
Kígyókat vesznek föl;
és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik:
betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak."
3) kinek a nevében történnek a jelek?
"az én nevemben" - mivel ezt Jézus Krisztus mondja, ezért nyilván Jézus Krisztus nevében történnek a jelek.
4) melyik az _első_ jel?
"démonokat űznek".

Mivel a démonok kiűzése a hívőket követő jelek közül elsőként van felsorolva, azt mintegy égőnek, vagy idejétmúltnak, vagy cikisnek tartani, hogy a római pápa, aki elméletileg hívő - véletlenül esetleg kiűzött egy esetleg rászorulóból egy démont - a hitetlenség nettó megnyilvánulása.
Öngyilkosság? Ezt gondold át.
süti beállítások módosítása