Öngyilkosság? Ezt gondold át.

Utolsó kommentek

  • makutsi: @Fejben Futó: Milyen zenekar, és hol? (2021.06.14. 08:06) A nyilas páter
  • Iván Gábor IGe: Apologetika végső bukása logikailag 2020. június 24. - IGe • Azaz az apologéták egyáltalán nem észszerűek, nem is értelmesek, hanem pont az ellentettjei. Irracionálisak és illogikusak (esztelenek... (2020.07.04. 11:41) Vádak a kereszténységgel szemben
  • TanBá: Apologetika lefordítva hitkomisszárság Nem kellenek itt a görög főIstenekre (Apollonra) hajazó hangzatos elnevezések. Az apologetika lefordítva JahveZsidóSátánIsten iránti hitkomisszárságot jelent.... (2019.04.14. 10:53) Ma Mária, régen a Fityma ünnepe
  • Mária Kulybus: Én ateltem hasonló esetet mint Anelise pszichológiai értelemben nem vagyok jól bár az én esetemben van előzmény és ez uldoztetes. (2018.05.17. 21:47) Az egész világon nő a démoni befolyás a Vatikán szerint
  • $pi$: "Annak a létezőnek, amelynek a gondolatainkon kívüli létezése lényegi tulajdonsága, a valóságban öröktől fogva létezőnek kell lennie" Rengeteg apró csúsztatás segítségével jutunk el oda, hogy egy n... (2018.02.09. 06:57) Isten léte – észérvekkel
  • Utolsó 20

Vegetáriánus volt-e Jézus?

2013.01.11. 16:52, Katekéta

A kérdésfelvetés különösnek tűnhet, de terjed egy olyan nézet, amely szerint Jézus Krisztus vegetáriánus lett volna, így akkor viselkedik igazán helyesen egy keresztény, ha tartózkodik a húsevéstől. Időről időre fölbukkannak érdekes elméletek, melyek a hitelességüket igyekeznek bibliai idézetekkel alátámasztani, de hát jól tudjuk: az ördög is mindig tud idézni a Bibliából. Így néhány idézet önmagában még nem elég, hogy dönthessünk egy kérdésben, ismernünk kell a Szentírás egészét, valamint az akkori történelmi-kulturális kontextust is. Ezek alapján eldönthetjük, hogy evett-e húst az Emberfia.

Jézus feltételezett vegetarianizmusára egy bizonyos Kaiszareiai Euszebiosz művéből következtetnek. Ez a III. századi püspök számtalan fontos művet alkotott, bár teológiája némileg különbözik a ma elfogadottól (az első nikaiai zsinatra éppen azért volt szükség, hogy a kereszténység alapvető hittételeit végre összefoglalják és lefektessék). Nem tévesztendő össze Nikomédiai Euszebiosz ókeresztény püspökkel, aki éppen a zsinat összehívását okozó arianizmus nagy védelmezője volt (az ariánusok tagadták Jézus isteni voltát, így a Szentháromságot is).

Euszebiosz egyik műve, Az evangélium igazolása (Demonstratio Evangelica) tartalmaz arra utalásokat, hogy János apostol sosem evett húst. Ezt Mátéról is állítják, méghozzá az ősegyház egyik atyja, Alexandriai Szent Kelemen, aki szerint Máté zöldségen és dión élt, míg Szent Péter olajbogyón és kenyéren. Az I. században megjelent ebioniták, egy zsidókból álló keresztény szekta is vegetáriánus életet folytatott. Tanításaik eretnekek voltak, tagadták Jézus isteni eredetét és a szűzi születést, azonban fontos szerepük volt, mivel rajtuk keresztül tudott a kereszténység nagy hatást gyakorolni az iszlámra, ugyanis Mohamed az ebionitákon keresztül ismerkedett meg.

Az ő tanításuk és evangéliumaik Jézus-ábrázolásában van szó a húsevésről. Tudni kell azonban, hogy ezek nem hitelesített, nem kanonizált iratok, melyeket egy zsidó csoport használt. Ez azért fontos, mert a zsidó vallás különböző előírásait összhangba kellett hozniuk az új hittel. A zsidóság mai napig várja a Megváltót, az ebioniták viszont fölismerték, hogy Jézus az.

Leírásaik alapján Jézus megtiltotta az áldozatot, valamint a zsidó húsvétkor maga sem evett húst. Ezt a mai kereszténység is így tartja, hiszen Krisztus is böjtölt, és olykor tartózkodott a bárányevéstől. De máskor evett-e?

Az olyan írások, melyekből azt a következtetést vonják le egyesek, hogy Jézus tartózkodott a húsevéstől, mind apokrif iratokból származnak. Például a régi szír evangéliumban szerepel, hogy Jézus szerint tartózkodni kell a bortól való részegségtől, a szívet terhelő húsevéstől és a világtól való aggódástól. De a szövegkörnyezetből nem derül ki, hogy mindig vagy csupán néha, s ráadásul ez nem is kanonizált szöveg.

Mivel tehát csak a hiteles, elfogadott Szentírást vizsgálhatja ilyen kérdés megválaszolásakor a katolikus, érdemes inkább azt ellenőriznünk, hogy vannak-e olyan részek a Bibliában, melyek arra utalnak, hogy Krisztus mégis evett húst, és akkor a vitát rövidre zárhatnánk.

Lukácsnál konkrétan halat eszik Jézus: „Mikor pedig még mindig nem mertek hinni örömükben, és csak csodálkoztak, megkérdezte tőlük: »Van-e itt valami ennivalótok?« Erre adtak neki egy darab sült halat. Elvette és szemük láttára megette.” (Lk 24:41–43) Hivatkozhatnók arra, hogy a hal a hinduknál alsóbbrendű állat és sok vegetáriánus eszik halat. Később azonban a Megváltó bárányt is ízlel: „Jézus elküldte Pétert és Jánost ezzel a megbízatással: »Menjetek, készítsétek el a húsvéti vacsorát, hogy elkölthessük.« »Hol készítsük el?« – kérdezték. »Menjetek a városba – felelte –, ott találkoztok egy vizeskorsót vivő emberrel. Menjetek utána abba a házba, ahová megy, s mondjátok meg a házigazdának: A Mester kérdezteti: Hol van a terem, ahol a húsvéti vacsorát tanítványaimmal elkölthetem? És majd mutat nektek egy tágas, étkezésre berendezett emeleti helyiséget. Ott készítsétek el.« Elmentek, s úgy találtak mindent, ahogy mondta. El is készítették a húsvéti vacsorát. Amint elérkezett az óra, asztalhoz telepedett a tizenkét apostollal együtt. Így szólt hozzájuk: »Vágyva vágytam rá, hogy ezt a húsvéti vacsorát elköltsem veletek, mielőtt szenvedek.«”  (Lk 22:8–15) A hagyományosan bárányhúsból készülő étellel kapcsolatban olyannyira nem volt kifogása, hogy ő rendelte meg, és evett is belőle. Közvetlenül ezután egyébként megalapítja az Oltáriszentséget, mely a katolikus vallás egyik legnagyobb misztikuma.

Jézus új szövetséget kötött az emberekkel, melynek keretében Péter apostolnak jelezte, hogy minden étel tiszta, az állatok is: Látta, hogy megnyílik az ég, és onnét valami lepedőféle ereszkedik alá négy csücskénél fogva a földre. Mindenféle négylábú és csúszómászó állat meg égi madár volt benne. »Rajta, Péter, öld le és edd meg!« – szólalt meg egy hang. »Szó se lehet róla, Uram  felelte Péter , sosem ettem én semmi közönségest vagy tisztátalant.« Másodszor is megszólalt a hang: »Amit az Isten tisztává tett, azt te ne tartsd tisztátalannak.« (ApCsel 10:11–15)

A vízözön után Noénak is megengedi Isten, hogy húst egyen, sőt a Rómabeliekhez írt levél 14, fejezetében azt olvassuk, hogy az egyik azt hiszi, hogy mindent ehet, az erőtlen pedig zöldségfélét eszik. Aki eszik, ne vesse meg azt, aki nem eszik, aki pedig nem eszik, ne ítélje meg azt, aki eszik, hiszen az Isten befogadta őt.” Enni tehát bármit lehet, ami megerősíti Jézus azon kijelentését is, hogy nem az tesz tisztátalanná egy embert, ami bemegy a száján, hanem az, ami kijön.

Jól látszik tehát, hogy Jézus nemcsak evett húst, de a Bibliából kifejezetten kiderül, hogy nem tiltott a húsevés. Ez viszont nem jelenti azt, hogy egy kereszténynek húst kell ennie! A húsmentes életnek a keresztények között is sok követője van, s mivel úgy kell enni-inni, hogy az Isten dicsőségére váljék, érdemes megfontolni a vegetarianizmust.

Keresztény álláspont a vegetáriánus életről

Pál azt írta, hogy jó nem enni húst és nem inni bort. Egy későbbi írásban, mely az alkoholhoz fűződő katolikus álláspontról szól majd, meglátjuk, hogy ez nem azt jelenti, hogy a borivás rossz volna. Ahogyan a cölebsz életmód sem alsóbbrendű a házassághoz képest (mindkettő meghívás az élettisztaságra), úgy a húsevés sem bűnösebb annál, ha ezt valaki elutasítja.

A vallások között azonban sok van, amelyik tiltja a húsfogyasztást abból az egyértelmű felismerésből, hogy ahhoz halál kapcsolódik. Az állatot le kell ölni a húsáért, s mivel a halált a szenvedéssel azonosítják igen sokan, ez szörnyűségesnek tűnik. Mivel a humánus, félelem és kínzás nélküli leölés még ma sem dívik mindenhol, valóban egyet lehet érteni ezzel a nézettel.

Az iszlám és a zsidó vallás csak a disznóhúst tiltja, a buddhizmus, a hinduizmus és a szikhek azonban teljesen elutasítanak mindenféle hústerméket. A keresztények közül főleg az újprotestánsok között találni kötelező vegetarianizmust, jellemző ez az adventisták és mormonok egyes szektáira. A katolikusok között szervezetten csak szerzetesrendeknél figyelhető meg, főleg a szigorúbb szemlélődő rendeknél, így a kartauziaknál, karmelitáknál és trappistáknál.

Az ölést megtiltó parancsolat nem azt jelenti, hogy az életünket is föl kell áldoznunk: Keresztelő Szent János is teveszőr ruhában járt, sőt sáskát is evett az életben maradáshoz, de bort például nem ivott. Jézus maga is halat szaporított, hogy ezreket jól lakasson, ezt pedig vegetáriánusként nyilván nem tette volna meg. Érdekesség egyébként, hogy a keresztény hagyomány szerint maga az Antikrisztus is várhatóan vegetáriánus lesz, ezt fogja képviselni, éppen azért, mert igyekszik majd ember- és állatszeretőnek feltűnni, lényege ugyanis az álszentség lesz.

Enni a katolikus tanítás szerint lehet húst, de minden ételért hálát kell adnunk, s nem szabad megbotránkoztató módon elfogyasztanunk. Jól tesszük, ha még a bolti tojásnál is igyekszünk a kíméletes tartásból származó tojásokat venni, s ugyanígy jó szívvel nem ehetünk olyan húst, amelyről tudjuk, hogy előállításához szükségtelen kínokat okoztak egy állatnak. De az, hogy vegetáriánusok vagyunk-e, saját döntésünk. A mértéktelen húsevés minden bizonnyal sokkal rosszabb, mint az édenkerti, növényevő étrend, de a mértékletesség minden szempontból erény.

Az viszont nem igaz, hogy Jézus vegetáriánus lett volna vagy ezt megkövetelné az embertől. A döntés lehetőségét azonban itt is, mint minden másban, ránk bízza.

Szólj hozzá!

Címkék: étkezés jézus krisztus


A bejegyzés trackback címe:

https://apologetika.blog.hu/api/trackback/id/tr825012388

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
Öngyilkosság? Ezt gondold át.
süti beállítások módosítása