Öngyilkosság? Ezt gondold át.

Utolsó kommentek

  • TanBá: Apologetika lefordítva hitkomisszárság Nem kellenek itt a görög főIstenekre (Apollonra) hajazó hangzatos elnevezések. Az apologetika lefordítva JahveZsidóSátánIsten iránti hitkomisszárságot jelent.... (2019.04.14. 10:53) Ma Mária, régen a Fityma ünnepe
  • Mária Kulybus: Én ateltem hasonló esetet mint Anelise pszichológiai értelemben nem vagyok jól bár az én esetemben van előzmény és ez uldoztetes. (2018.05.17. 21:47) Az egész világon nő a démoni befolyás a Vatikán szerint
  • $pi$: "Annak a létezőnek, amelynek a gondolatainkon kívüli létezése lényegi tulajdonsága, a valóságban öröktől fogva létezőnek kell lennie" Rengeteg apró csúsztatás segítségével jutunk el oda, hogy egy n... (2018.02.09. 06:57) Isten léte – észérvekkel
  • Tapsihapsi: @qewr: Alapvetően az egyetemes ortodox egyház is hét szentséget ismer, csak nem határolja el őket szigorúan ez egyéb szent cselekményektől. A szerzetesség kváziszentség. Forrás: hungary.orthodoxia.o... (2018.01.23. 19:31) Mikor érvénytelen az egyházi esküvő?
  • Tudományos Rendőrség PJT, Tejfalussy András, aquan: KÖZÉRDEKBŐL MEGKÜLDÖM AZ ALÁBBI NYILVÁNOS KÉRDÉST FERENC PÁPÁHOZ: Szükségesnek tartom nyilvánosan megkérdezni Ferenc pápát: valóban ő csókol kezet a pénzvilág uralkodóinak az internetes youtu.be/CMN... (2018.01.21. 19:17) Hová kerülnek a pápának írott levelek?
  • Utolsó 20

Habemus papam!

2013.03.14. 08:43, Katekéta

A vártnál talán kicsit gyorsabban, megnyugtató módon pedig az elemzők (akik habitustól függően összevissza tippelgettek) elképzeléseitől eltérő pápánk lett. Az egykori Jorge Mario Bergoglio Buenos Aires-i érsekről, aki tegnap este óta Ferenc pápa, sokat fogunk olvasni a napokban, de ami nekünk, katolikusoknak igen fontos, hogy remélhetőleg hosszú pápaság vár rá, amely alatt biztos kézzel kormányozza majd egyházunkat. Szükségünk lenne rá.

A sajtó nagy érdeklődéssel jelenti, hogy végre Európán kívüli a pápa. Ezt én nem tartom olyan fontos üzenetnek, bár valóban van jelentősége. Sokkal hangsúlyosabb, hogy az összes kardinális közül az egyetlen jezsuita lett Isten szolgáinak szolgálója. Magam szimpatizálok Jézus Társaságával, hiszen korszerű szerzetesrendről van szó. Bár tradicionálisabb vagyok olyan tekintetben, hogy a szerzetesi habitust vagy éppen papi reverendát többször szeretném látni egyházi embereinken, az kétségtelenül fontos, hogy a jezsuiták a médiával, internettel, marketinggel magas szinten foglalkoznak. Egyébként a szerzetesrendek között a legnagyobb létszámú is az övék. Sokat foglalkoznak oktatással, de nem kizárólag fiatalokkal, hanem felnőtteknek marketingkurzusokat is tartanak Magyarországon is. Példái annak, hogy egy jó szakember mellékesen lehet hívő, sőt szerzetes is, ahogyan évszázadokon keresztül nagy számban a szerzetesek közül kerültek ki a tudomány emberei is.

A jezsuita rend alapításakor egyházunk egyik legnagyobb válságát élte meg, a reformáció skizmáját. A Szent Ignác-i (jezsuita) lelkiségben ezért van egyféle újító, jobbító, reformáló szándék. Sokan katolikus körökből is kritizálják a jezsuitákat, az újprotestantizmus vádjával illetik, de valójában katolikus szerzetesrendről van szó. A reform összefér a konzervativizmussal, mely Ferenc pápára is jellemző (a neve elé nem kell az egyes megjelölés, hiszen ő az első Ferencünk). Egyházi értelemben a liberalizmus (liberális teológia) sem olyan, mint a politikai hétköznapokban. Reform alatt nem azt kell érteni, mint írtam is az előző bejegyzésemben, hogy például a terhességmegszakítást majd engedélyezi az Egyház, mivel az teológiai alapokon örökké tiltott marad majd. Hanem a Kúria, illetve az egyházrend szabályozását, megfegyelmezését. Óriási földi szervezet is az egyház, melynek tagjai emberek, s ilyen módon időről időre rendet kell tenni, racionalizálni kell, ahogyan egy vállalatnál vagy minisztériumnál is. A jezsuita lelkiség szerintem nagyon is alkalmas erre!

Loyolai Szent Ignác egy dicsőségre vágyó katona akart lenni, de a harcban szétroncsolódott lába miatt kórházi ágyba kényszerült. Itt, mintegy unaloműzésül ismerkedett meg a Bibliával és Jézussal, s ez a korántsem véletlen indította el a szentté válás útján. Az ember időről időre bűnbe esik, még a papok is, és időről időre vissza kell térnünk a bűnbánat szentségével a tisztaságba: először a keresztséggel, majd évente legalább egyszer szent gyónással. Ez az újrakezdés szimbolikusan az Egyházra is igaz lehet, s egy jezsuita pápa szerintem jó üzenet. Sok összeesküvés-elmélet beszélt jezsuita befolyásról a Vatikánban, hát most a konspirációk helyett itt egy valódi jezsuita, aki megmutatja majd, hogy semmi kárt nem okoz ténykedése.

A név

Nagy példamutatás, hogy Assisi Szent Ferenc nevét választotta az új Szentatya, hiszen ő meg a szegénységéről ismert ferences rend alapítója. A kolduló rend nemcsak tesz a szegénység ellen, de képviseli is a szerénységet, amely nagyon is jellemző Ferenc pápára. Nagy tiszteletnek örvendő szerzetről van szó, amely Szent Ferenc-i lelkisége helyett nyugodtan mondhatjuk azt is, hogy igazi krisztusi lelkületű.

Le kell szögezzem, én nem aszerint ítélem meg az Egyház munkáját, hogy mennyit segít az elesetteken. Amikor hívők úgy próbálják a támadásokkal szemben védelmezni az egyházat, hogy fölsorolják, mennyi szociális intézményt tart fönn vagy éppen a Katolikus Karitász mennyit segít, akkor nem a lényeggel törődünk. Azt hiszem, az Egyház értékét nem az mutatja meg, mennyire válik hasonlóvá a Vöröskereszthez. Nem karitatív intézmény, hanem természetéből adódóan karitatív tevékenységet végez! Nem azért van figyelemmel a nélkülözőkre, mert ezt elvárják tőle, hanem mert ez teljesen természetesen következik abból, amit tanít erkölcsről és hitről.

Éppen ezért nem kell mellünkre tűzni vagy pajzsként használni a jó cselekedeteket. Az Egyház feladata nem a jótékonykodás, csak az következik abból, ami az igazi feladata. Példát kell mutatnia, s természetes, hogy a szeretet ad. Boldog Teréz anya azt mondta egyszer, hogy újra és újra elfelejtik mindazt, amit ők a Szeretet Misszionáriusaival (saját szerzetesi közösségével) megtesznek az emberekért. De ez nem számít semmit, ne várd el az emberek elismerését, hanem folytasd csak, csináld és csináld.

Úgyhogy számomra nem az a lényeg, hogy kilóban mérve mennyit segít az Egyház, hanem az, milyen példát mutat, milyenné teszi az embereket s ezáltal a világot. Ferenc pápa példamutatása pedig fontos. Nem csupán a valódi szegénység ellen kell küzdeni, mert létezik egyféle szellemi sivárság is. A boldogságot reménytelenül hajszoló, hedonista, istentelen közösség az igazán szegény, s jelentős részük rosszindulatú fényűzésnek tekintik a pompát, amely egy egyházi vezetőt körülvesz. Ferenc szerintem szerénységben példát fog mutatni, s remélem, hogy pusztán ezzel nemcsak megtérít sokakat, de minket, átlagos hívőket is arra sarkall, hogy egy kicsit szerényebben, egy kicsit adakozóbb kedvűen éljünk.

Konzervatív nézetek

Az elemzők sok mindent mondtak, de a pápaságra nem lehet felelősen tippelni. Most már persze mondják, hogy hát persze, tudhattuk volna, hogy ő lesz, de gyakorlatilag minden név fölmerült, csak az övé nem. Én magam is Angelo Scolát tartottam a legesélyesebbnek (sőt ha tippelni kellett volna, akkor a Gergely pápai nevet), de nyilvánosan nem beszéltem róla, mert tudtam, hogy semmi értelme.

Amikor Ferencet először megpillantottam pápánkként, felkiáltottam: halleluja, dicsőség a Szentléleknek! Mert azt hiszem, nagyon bölcs döntést hoztak a konklávén. A pápa ugyanis sok szempontból új, mégis azt a konzervatív teológiát vallja, amely hitünk lényege, mégis sokan támadják, ezért aztán még sajnos papok egy része is távolodik tőle.

Nincs vita abban, hogy nők nem lehetnek papok, a homoszexualitást érdemes nem megélni, de küzdeni ellene s az abortusz gyilkosság. Barátaim aggódva kérdezgettek, hogy mi lesz, ha olyan pápa lesz, aki fenekestül felforgatja hagyományos értékeinket. Én őszintén bíztam imáink erejében, és tudtam, hogy egyházunk vezetője nem ilyen lesz.

Pápa Latin-Amerikából: mit jelent ez?

Mivel Ferenc eleve olasz családban született, nem hiszem, hogy nagyon távol lenne Európától, de egyébként sem annyira fontos a földrész. Ennek ellenére persze lehet üzenet értéket is tulajdonítani ennek. Talán már ezen az oldalon is kifejtettem, hogy a korábban hitére oly büszke Európa elveszítette korábbi pozícióját. Én nem darabszámra mérem a hívőket, az egy dolog, hogy a szegénység sújtotta Afrikában például elképesztő erővel terjed a katolikus hit. Az evangelizáció fontos feladat, de néhány év alatt még nem kristályosodik ki az a hithű katolicizmus, amelyre itt több mint ezer esztendő volt. Sok afrikai közösségben (a Szentszék elnéző engedélyével) még pogány, sőt okkult szeánszok keverednek a szentmisével, van, ahol a helyi őshittel együtt zajlik az istentisztelet: először lemegy a katolikus mise, majd a helyiek mit sem törődve ennek helytelenségével, ördögöt űznek (természetesen nem a katolikus módszer szerint). Ez persze nem mindenhol jellemző, csak azt szeretném kifejezni vele, hogy bár nagyon erősödik az egyház, gyökerei ide kötődnek, s így még kell idő az ősöreg kontinensnek.

Ha már a hit felébredéséről van szó, akkor Oroszország nyerné az általam zsűrizett versenyben a különdíjat: a szintén Szűz Máriának felajánlott országban bár ortodox kereszténység van, a hit nagyon erős. Ez különösen fontos annak fényében, hogy néhány éve még a kommunizmus égisze alatt papok százezreit ölték meg, a vallás pedig tiltott volt. Ki is tikkadt az orosz ember lelke, s szomjazta az Istennel való kapcsolatot. Ez most akkora lökést is jelentett, hogy a mai kereszténység legharcosabb alakulata orosz. Ott nem csak egy blog címe, hogy Militia Christi, hanem valóban vannak milíciák, igaz, önvédelmi feladatokra.

Talán annyiban jó, hogy Európán kívüli pápa került Szent Péter trónjára, hogy ideje átgondolnunk, hová jutott az erkölcsi relativizmus (amely szerint nincsen abszolút jó) és vallási érdektelenség miatt fokozatosan halványuló Európa a spirituális térképen. Ha csak egy földrésznek lehetne kapcsolata a Teremtővel, aligha a miénk lenne az.

Nekem erről mindig Szent Pio atya Magyarországról alkotott véleménye jut eszembe. Ez az elképesztően példamutató kapucinus szerzetes atya prófétai szavával azt mondta, hogy Magyarország egy gyönyörű madár, amely egyszer újra szárnyalni fog, mert az, hogy Szűz Mária kegyébe fogadta országunkat, már önmagában is bőven elegendő. De jól tennék a magyarok  figyelmeztetett. , ha buzgóbban imádkoznának Máriánkhoz.

Félek, csak igen nagy baj és kilátástalanság kellene ahhoz, hogy ezt sokan ne mosolyogják meg. Megértem, hogy nagy a bizalmatlanság, de a mai mindent értékben, számokban, pénzben mérő embernek csak azt mondanám: vizsgáld meg, hogy semmit sem veszíthetsz egy kis hittel, de a gyümölcsei nagyon is valódiak lehetnek!

Dicsőség a Szentlélek Istennek Ferenc pápánkért, kívánom, hogy hitelességgel, nagy hittel, biztos kézzel, jó egészséggel, Krisztus akarata szerint irányítsa a Katolikus Anyaszentegyházat!

115 komment

Címkék: pápa kereszténység katolicizmus


A bejegyzés trackback címe:

https://apologetika.blog.hu/api/trackback/id/tr515133928

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

kisRita 2013.03.14. 13:50:33

@Muad\\\'Dib:
Miről beszélsz? Milyen felsőbbrendű? Olvastam jó pár korábbi kommentedet más oldalakon, volt, hogy egyet is értettem veled, azt hittem ennél intelligensebb vagy.
További szép napot.

Katekéta 2013.03.14. 13:53:48

Nem tudom, érti-e, amit írtam. De akkor leírom még egyszer: ha nem vallásos, miért szól bele a mi vallási ügyeinkbe?

Azt állítja, hogy a XXI. században megdöbbentő egy ilyen cikk. Számomra a XXI. század nem valami hihetetlenül nagy, előremutató dolog, egyébként sem tart túl régóta. Ez nem a minőség fogalma, hanem egy idő, amely nem változtat a tényen, hogy Isten van. Ezen vitatkozni sem kell, hiszen nem tudományos kérdés, falszifikálhatatlan. Ha Ön szerint nincs, semmi baj, nem az emberi minőség meghatározója. De az, hogy ezért lenéz vagy ódivatúnak néz, már sokkal inkább az.

Nem tudom, miért a női papságnál kötött ki, mikor nem arról írtam. A belinkelt cikkem alatt le lehet írni, hogy de kár, hogy nem lehetnek nők papok, bár Ön nem akarna. Ez persze irreleváns, mert szerencsére nem a mai kor elvárásai alapján írták a Bibliát.

Az pedig, hogy Ön szerint betegségként kezeljük a homoszexualitást, szintén annak jele, hogy nem tudja, miről beszél. Ez engem nem igazán zavar, de nem értem, miért fejt ki valaki véleményt olyasmiről, amit nem ismer. Ön előítéletes ember (kiderült, mert az Ön számára "váratlanul kellemes" meglepetés volt a lelkész, aki keresztelte gyermekét). Nincs ezzel baj, nekem is számtalan előítéletem van, ilyenek az emberek. De ne állítson olyasmit, ami nem igaz.

Sok más blog van, ahol biztosan szívesen fogadják véleményt, s amelynek témája talán érinti is.

(Én végig az Ön formulát használtam, Ön pedig azonnal a maga szót, amely a hierarchiában alacsonyabban lévő személy formális megszólítása.)

lipka zoltán 2013.03.14. 13:56:44

Újra meg újra elszomorít, ha Istenben nem hívő emberek felszínes, esetleg sokadkézből szerzett információk és ismeretek birtokában oly nagy határozottsággal alkotnak véleményt a kereszténységről, vagy szűkebben a katolikus egyházról. Félreértés ne essék, joguk van hozzá, szólásszabadságuk ne csorbuljék. Racionális, abszolút materiális közelítéssel képtelenek elfogadni, hogy a hit a lélek dolga, ám az egyháznak is van emberi oldala, és az egyház is küzd folyamatosan az emberi oldal gyengeségeivel, Isten ugyan a képmására teremtett minket, de szabad akarattal ruházott fel bennünket. A döntéseink, a katolikusok, keresztények döntései, cselekedetei nem mindig Istennek tetsző, és gyakran a nem hívőknek érthetetlen, vagy nem tetsző. Elkanyarodtam, sajnálom. Isten áldása kísérje Ferenc pápa szolgálatát.

Muad\\\'Dib 2013.03.14. 14:02:07

@kisRita:
Továbbra is te vagy felháborodva, pedig az egész úgy kezdődött, hogy kifejtetted mitől vagy felháborodva, és mi szörnyűséges a XXI. században. Mindezt egy olyan témával kapcsolatban, ami nem érdekel/nem ismered/nem hiszel benne.
Nem sértegetni akartalak, de azért nem hiszem el, hogy nem tűnik fel, mi itt a gond. Nyugodtan lehet kritizálni mindent (általában érdemes is), ha esetleg utánaolvasol rendesen, és nem a pc bullshitstorm-okat nyomatod.

céerem 2013.03.14. 14:23:15

Jó cikk! Welcome, Ferenc pápa :-)!

endike · http://barathendre.wordpress.com/ 2013.03.14. 14:24:11

nekem meg ez a véleményem a kat egyházról, saját animációs kisfilmem:

www.youtube.com/watch?v=bmjCBfDAK9w

Főgebra 2013.03.14. 14:55:29

"Nagy példamutatás, hogy Assisi Szent Ferenc nevét választotta az új Szentatya,"

Én pedig úgy tudom, hogy Xavéri Szent Ferencre (minden idők egyik legnagyobb keresztény misszionáriusára) emlékeztet a név!
Utalás az ujjá szervezésre!

céerem 2013.03.14. 15:05:03

Elolvastam a kommenteket. Érdekesnek találom azt, amikor egy abszolút szabadon választható dologgal kapcsolatban valaki ennyire ellenséges. Ha engem valami (ami nem kötelező érvényű) ennyire felháborít, akkor nem foglalkozom vele. Nem kaptam vallásos nevelést (csak néha a Nagymamámtól) de szoktam templomba járni, érdekel a katolicizmus és most tavasszal végre meg fogok keresztelkedni. Amikor ezt elmondom valakinek, hasonlóan idióta véleményeket hallgathatok, pedig soha, senki véleményét nem kértem ki ezzel kapcsolatban, csak elmondják. Indulatból. Pedig senkinek nem tartozom elszámolással, csak magamnak és ha nekem ettől jobb, akkor jobb és pont.

Terézágyú 2013.03.14. 15:10:42

"Amikor Ferencet először megpillantottam pápánkként, felkiáltottam: halleluja, dicsőség a Szentléleknek! Mert azt hiszem, nagyon bölcs döntést hoztak a konklávén"

Asztaaaa.... mer biztos egy katolikus majd leírja, hogy szerinte NEM jó döntést hoztak ...

twisted 2013.03.14. 15:31:22

@Muad\\\'Dib: @Katekéta:

Engedjétek meg, hogy rést üssek a beszűkült keresztény agyatokon, mivel ma már kb 80-adjára olvasom, hogy "ha nem vagy hívő/vallásos, akkor mit érdekel a Vatikán belügye?".

Amennyiben milliók várnak erkölcsi útmutatást az egyházfőtől, és amennyiben az emberiség jelentős hányada katolikus (hozzávetőleg 1,2 milliárdan), a pápaválasztás onnantól fogva nem magánügy, mivel az egyházfő kijelentései, döntései nem csak a hívőket érintik, hanem a tőlük eltérően gondolkodó, az erkölcsöt esetleg másképpen értelmező emberekre is hatással vannak. Amíg az egyházi méltóságok a legnagyobb gonosznak állítják be pl. az abortuszt vagy az óvszert tudatlan és ennélfogva befolyásolható emberek között, mondjuk fekete Afrikában vagy épp Kalkuttában, attól fogva ez nem nevezhető a Vatikán magánügyének, mivel a kérdés globális jelentőségű.

Tehát amikor egy ennyire befolyásos szervezet, mint a katolikus egyház, újabb mélykonzervatív, iránymutató vezetőt választ meg, nehogy már ne alkothassanak véleményt a nem hívők, akik esetleg a szívükön viselik az emberiség történetének az alakulását ezen a végletekig kihasznált bolygón.

Aki meg olyan kijelentést teszt, hogy "Isten létezése tény", az ne papoljon se előítéletről, se igazságról addig amíg alá nem támasztja az állítását. Ami bizonyíték nélkül állítható, az ugyanolyan könnyen el is vethető. Attól, hogy pökhendi magázás mögül osztod az észt, nem leszel hitelesebb.

bungee 2013.03.14. 16:13:54

Nem vagyok katolikus, de figyelemmel kisertem a papavalasztast, mert olyan esemeny, amely hatassal van a vilagra. Elsore szimpatikusnak tunik az uj papa, viszont szerintem naivsag tole varni a katolikus egyhaz megreformalasat, egyreszt a kora miatt sincs ra realis eselye, masreszt a Vatikan egy annal bonyolultabban szervezett hatalom, mintsem egyetlen ember ervenyesiteni tudna az akaratat, megha az tortenetesen annak a feje.
Pedig ezekre a reformokra nagy szukseg volna, elolvasva a cikket es atfutva a kommenteket errol meg jobban megbizonyosodtam. Azon rugozunk pro es kontra hogy lehet-e pap no illetve milyen a homoszexualisok megitelese? A katolikus egyhaznak, (es vele egyutt a tobbi nagy egyhaznak is) eloszor is vissza kene nyernie az emberek bizalmat es alazatosnak lenni. Hogyan vegyek komolyan valakit aki arrol mesel, hogy ne a vilagi javakat gyujtsuk, mikor a biborosok luxusautokkal utazgatnak, hatalmas gyuruket viselnek? Hogyan higgyem el, hogy az oldokles bun, mikor "szent" haborukat inditottak. De hogy ne csak a katolikusokat biraljam, hogy vegyek komolyan egy olyan reformatus puspokot, aki az utobbi 2 evtizedben minden energiajaval azon volt, hogy 2 nemzetet egymas ellen uszitson, kivancsi vagyok o mit ert az alatt, hogy szeresd felebaratodat?
Vagy a neoprotestans egyhazak, akiknel nagyobb alszentek nem leteznek.
Aztan itt van a peldalozas tegnap ota Latin-Amerikaval. Csak halkan kerdeznem meg, hogy lett ott ilyen nagy szamu katolikus kozosseg? Mert aki azt hiszi, hogy a baranylelku spanyol hoditok vasarnapi iskolakban teritgettek az oslakos indianokat, az nagyon teved.
A katolikus egyhaznak hatalmas erdemei is vannak, nelkule ma nem letezne a nyugati civilizacio, nem tartana ott a tudomany ahol, de sajnos mara ezt az oktato poziciojat elvesztette. Ezt kene visszaszerezni, nem azon filozofalni kedves Szerzo, hogy a pap az csak katolikus lehet, a protestans meg lelkipasztor, mert a pap egy vallasi szertartast vegzo szemely megnevezese a magyar nyelvben. Es nem a tiltott meleghazassagon meg noi papsagon kene keseregni, mert ez egyelore sokkal kevesebb embert erint vilagszerte, mint a szegenyseg, kilatastalansag. A most megvalasztott papa elso gesztusaival azt sugallta szamomra, hogy tisztaban van min kene valtoztatni, de az is lehet, hogy csak en akartam igy latni, vagy az egesz csak egy populista szinjatek reszerol. Minden esetre remenykedek ha nem is tudja ezeket a szukseges valtozasokat veghez vinni, de legalabb elinditoja lesz egy folyamatnak, amit ha jol szervezkedik a Vatikanban, az utana kovetkezo papa folytathat.

shitgun 2013.03.14. 16:16:37

@Katekéta: @Katekéta: "ha nem vallásos, miért szól bele a mi vallási ügyeinkbe?" - már elnézést, de ha ez a ti ügyetek, akkor tárgyaljátok magatok közt, és ne nyomjátok a pofámba ezerrel. Igen nyomjátok, hallom a híradóban, olvasom az újságban, csak ma egy tucat blog ezzel nyáladzik. Ha nem akarom, akkor is látom. A katolikusok előszeretettel ítélkeznek, irányítanak, játsszák a megmondóembert, ezer meg egy ügyben az abortusztól az eutanáziáig. Mi közötök hozzá? A saját házatok táján, a beltejes berkeitekben lehet ezt hangoztatni, a katolikus vallás még csak nem is a legnagyobb a világon, be lehet fogni, és a templomba egymás közt hőbörögni. Ti ugyanúgy belepofáztok a mi, nem keresztények, nem vallálosak ügyeibe, ezzel minden jogunk megvan visszafelé is elsütni a fegyvert.

bungee 2013.03.14. 16:18:58

@twisted: egyetertek veled, kiveve a melykonzervativ dolgot, az majd kiderul

Katekéta 2013.03.14. 16:27:10

@Terézágyú: Van, amikor azt mondom, rosszul döntött az Egyház. Ehhez minden jogom megvan nekem is és minden katolikusnak. Még a tanítás egy részét sem köteles elfogadni valaki, mégis katolikus lehet.

@twisted: @shitgun: Nem azt mondtam, hogy nem lehet véleménye valakinek a pápaválasztásról. Ha megnézik, mire válaszoltam, akkor látni fogják, hogy dogmatikai, teológiai kérdésekben nem hiszem, hogy helyes vitatkozni. Nem értem ezt a nagy harcosságot: nem tesszük, nem is tehetjük tiltottá például a terhességmegszakítást, de miért háborodnak így föl emberek, hogy szerintünk tilos? Mindenki szabad választása, hogy katolikus lesz-e. Érdekes, hogy a szólásszabadság nagy harcosai mennyire fölháborodnak, mikor a mi vallásszabadságunkról lenne szó. Azt nem értem, mikor az Önökhöz hasonlók azt akarják megállapítani, milyen a keresztényi viselkedés, mi a helyes a mi hitünkben, mikor semmit sem tudnak róla. Nem baj, a tudatlanság nem bűn. Sőt e jeles, modern XXI. századi társadalomban még érdem is.

shitgun 2013.03.14. 16:35:33

@Katekéta: mikor egy ország törvényekben tiltja az abortuszt, vagy a kaolikus befolyás hatására nem ajánlja az óvszert, mikor az orvos a hitére alapozva nem végzi el az abortuszt, mikor a parlamentben az egyik kormányzópárt a nevében viseli azt a vallást, amihez nekem semmi közöm, és a saját hitüknek megfelelően firkálnak az alkotmányba, akkor az már nem belső ügy, azzal kényszerítik a más nézetűeket a sajátjukre. Semmi, de semmi közük hozzá, hogy a nem katolikus, nem keresztény mit csinál. De a katolikus egyház nem a saját köreiben, hanem általános érvényben alkalmazza/alkalmaztatja a dogmáit. Ehhez nem lenne joguk, házon belül azt csinálnak, amit akarnak. Megjegyzem a "nem értesz hozzá", "te ezt nem értheted" típusú érvelés a világ öt leggagyibb érvelése között van, a nagy büdös semmi takargatásának biztos jele. Kurvára értek hozzá, hogy nekem mi a jó, és ne mondja meg egy más hitű se, hogy mit hogy kéne csinálnom. Ha a te hited azt mondaná, hogy az üdvözülés egyetlen útja a féllábon, ugatva ugrálás, engem nem érdekelne, de ha azt magyarázod, hogy nekem is muszáj féllábon ugatnom, akkor elmész a francba.

Katekéta 2013.03.14. 16:39:05

@shitgun: Nem ez a demokrácia vagy valami efféle? Az emberek jelentős része hívő, erre szabadsága van. Mi, hívők örülünk, ha ez az értékrend jelen van az életünkben. Erre szabadságunk van.

Vagy azt kellene tennünk, ami például shitgunnak tetszik? Nem alkalmaztathatunk dogmákat, tudniillik azok hitelvek és nem parancsok. Sajnos itt is látszik, hogy nem tudja, miről beszél, így a vita értelmetlennek tűnik.

Nem mondom meg, hogy Önnek mit kellene csinálni. Ön mondja meg nekem éppen. Annyira jelentéktelen, hogy Ön mit gondol számomra és szerencsére a világ számára is, hogy már az is indokolatlan, hogy hozzászólhatott.

Mivel vitára nem volt kíváncsi, csak ki akarta kiáltani a világba, amit érez, most örömmel jelentem, hogy sikerült. Békés napot!

shitgun 2013.03.14. 16:50:39

@Katekéta: én senkitől nem várom el, hogy azt tegye, ami nekem tetszik, azt várom el, hogy ne szóljon bele sem az én, sem más dolgába, olyanokéba, akit tökéletesen hidegen hagy a kereszténység, vagy általában a vallásosság. Amíg viszont közös adópénzből hízlalják az egyházat, addig elvárhatom, hogy cserébe ne nyilvánuljanak meg világi dolgokban, ne szálljanak be a politikába, ne kívánják korlátozni más emberek szabadságát. De megteszik. Elvárnám, hogy ne kelljen számomrra idegen vallási előírásokkal szembesülnöm a való életben, legyen az zsidó, muszlim, vagy katolikus. Egyformán elvetem az összeset a magam részéről, nekem az alkotmányban ne istenezzenek, az a templomba való. Ne foglaljanak állást politikai színtéren abortuszról, melegekről, szexualitásról, mert nem érdekel a véleményük, van elég zárt fórumuk erre. Én se tépem fel vasárnap a templom ajtaját, és kiáltom be, hogy dugj egy jót végre, és nem leszel frusztrált. A vallás a vallásos emberek dolga, intézzék belső ügyként, ahogy te is írtad feljebb.

shitgun 2013.03.14. 16:52:39

@Katekéta: és nem, a demokrácia nem az, hogy valaki a saját meggyőződése szerint kívánja alakítani más emberek életét. Azt máshogy hívják. Találd ki, hogy. A katolikus egyház és a demokrácia nagyon messze állnak egymástól.

twisted 2013.03.14. 17:03:30

@Katekéta:
Leginkább a dogmákon érdemes vitatkozni, visszásságukat felfedni, mert azoknál károsabb dolog nem sok van. Berögzült dogmák miatt milliók szenvedtek évszázadokon keresztül, és szenvednek ma is.

Ha nem lett volna világos az előző hozzászólásomból (gondolkodó egyén számára az volt), elmondom mi a probléma az abortusz katolikus tiltásával. India szegényebb területein egy Nobel-díjas apáca abortuszellenes nézeteket terjesztett, miközben a szegénységből az egyetlen kiút az lenne, ha a nőknek joguk lenne rendelkezniük a saját testük felett, nem pedig egyszerű inkubátoroknak tekintenék őket, mivel akkor esetleg lenne esélyük tanulni és esetleg kitörni a mélyszegénységből. Gondolod, hogy ez katolikus magánügy, mikor már most képtelenek vagyunk etetni a sokmilliárd embert? Miért irreleváns a nő sorsa a még magzattá sem fejlődött lénnyel szemben, miközben ugyanakkor az egyház mindent megtesz annak érdekében, hogy eltusolja a gyerekmolesztálási ügyeket? Ott miért irreleváns a gyerek sorsa és miért fontosabb az egyház jó híre? Amint az emberiség többsége belátja, hogy a vallásos konzervativizmus az egyik legkárosabb erő a Földön, addig nem fordul jobbra a sorsunk. Skandináviában nagyban levetkőzték ezt, meg is látszik az életszínvonalukon.

Az sem igaz továbbá, hogy mindenki szabad választása, hogy katolikus lesz-e. Először is földrajzi kérdés: ha Szaúd-Arábiába születek, nem valószínű, hogy katolikus leszek, bármennyire is szeretnék. Másodszor nagyban függ a családi, szülői befolyástól, gyerekkori indoktrinációtól annak a személynek a későbbi erkölcsi, vallási identitása. Nem ő választotta, bele lett "verve" fiatalon, amikor nagymértékben formálható a gyerek elméje. Felvilágosultabbak ezt child abuse-nak hívják.

Nem, nem mi vagyunk a tudatlanok.

Katekéta 2013.03.14. 17:07:58

@twisted: Erről írtam egy bejegyzést, amelyet be is linkeltem, de nyilván nem volt ideje elolvasni, mert meg kellett írnia a hozzászólást. Az abortuszt elvi alapokon tiltjuk, nehéz ezt megmagyarázni annak, akinek mások az elvei. A nő nem a teste fölött rendelkezik, mikor megöli a gyermekét, hanem annak élete fölött. Bioetikai (ez egy tudományág, nem vallási fogalom) értelemben már a fogantatástól az élet princípiumával rendelkezik a magzat, s mivel teológiailag nem világos, hogy az animáció mikor következik be, az ölési tilalom pedig elsődleges (ennek is vallási okai vannak, de ne menjünk bele), a terhességmegszakítást gyilkosságnak tekintjük. Ennyi az oka. Ha ez nem tetszik, nem értünk egyet. Vagy ha túl sok ember van, lövöldözzük le őket? Ez nem a keresztény álláspont, az Ön által emlegetett Boldog Teréz anya magához vette a gyermekek ezreit, majd családhoz adta őket.

Egy szaúd-arábiai is lehet katolikus. Egyébként nem számít, hogy miért lesz valaki az (szülei miatt vagy egy betegség következtében stb.). Azt is a szüleinktől kapjuk, hogyan reagálunk helyzetekre, milyen az egészségünk vagy épp milyen ételeket eszünk meg. Ez nem "child abuse", ahogy írta, hanem nevelés. Senkinek sem árt.

spenci 2013.03.14. 17:16:31

Miért vitatkoztok a blog szerzőjével, a blog címe kifejező: militia

Read more: www.kislexikon.hu/milicia.html#ixzz2NWyQSVUA
1. Rendfenntartó alakulat; főleg közbiztonsági feladatokat ellátó karhatalmi alakulat, amely polgári önkéntesekből áll.
2. Katonaság: Tartalékosokból álló hadsereg, amelynek katonái huzamos laktanyai kiképzés helyett bizonyos időszakonként lakóhelyükön gyakorlatoznak, és katonai felszerelésük egy részét otthonukban őrzik.
3. Katonaság, régies: Önkéntesekből álló fegyveres segédcsapat, amely a hivatásos katonaság mellett működik; nemzetőrség, polgárőrség.
Eredet [milícia < latin: militia (katonaság) < miles (csapat, sereg) < szanszkrit: melah (sereg) < mila (sokaság)]

Ezek után hiába támad a kommentelőkre Katekéta agresszivitással vádolva őket, némi csúsztatással az ő cím választása: nomen ist omen

Felagund 2013.03.14. 17:23:12

@spenci: 'est', ha már mindenáron a latinnal kell felvágni...

spenci 2013.03.14. 17:26:44

@Felagund: Bocsi, igaz, de a németem gyakran beüt.

spenci 2013.03.14. 17:27:31

@Felagund: mármint oda furakszik, ahova nem kéne...

Felagund 2013.03.14. 17:29:50

@spenci: Egyébként gyanítom, hogy a blog szerzője gyakorló jezsuita, innen a mottó, nem kéne emiatt helyből agresszivitással vádolni, pláne, hogy a stílusa és a habitusa messze több a szokásos kétbites fundamentalistánál.
Sajnos a kommentelők többségéről ez nem mondható el, ezért a magam részéről igen kis esélyt adok arra, hogy bármiféle értelmes vita kialakulhatna...

twisted 2013.03.14. 17:30:15

@Katekéta: Teljesen mindegy milyen alapon tiltják az abortuszt, ha egy zigótának (aminek se idegrendszere, se öntudata nincs) több joga van az élethez, mint az anyjának a jóléthez. Erkölcstelen. Amennyiben biológiailag képes vagy definiálni az "élet princípiumát", nem pedig bioetikailag (ami nem tudomány, mivel szubjektív érvelésekkel operál), akkor talán lenne értelme gyilkosságról beszélni. A hímivarsejtben nincs meg az "élet princípiuma"? Ejakulációkor hány millió pusztul el? A petesejt se él? Melyik a nagyobb tömeggyilkos, a férfi vagy a nő, mivel mindkettő jópár ivarsejtjét pusztítja el élete során. Spontán vetélő nő gyilkos vagy a magzat volt öngyilkos?

Ha ennyit szűrtél le, hogy "lövöldözzük le őket", akkor valóban nincs min vitázni.

"Boldog Teréz" dollármilliói ellenére (amit nem habozott diktátoroktól elfogadni) gyógyszerek, fájdalomcsillapítók nélkül hagyta szenvedni és meghalni pártfogoltjai ezreit a "kórházaiban" azzal a felkiáltással, hogy a fájdalmuk révén közelebb érezhetik magukat Krisztushoz. Undorító és erkölcstelen.

Felagund 2013.03.14. 17:36:58

@twisted: Milyen értékrend szerint való előbbre valaki (vélelmezett) jóléte, mint egy emberi élet (mert azért remélem egyértelmű, hogy az egyház nem konkrétan azt a zigótát/szedercsírát/hólyagcsírát/embriót védi, ami az abortusz időpontjában éppen, hanem az embert, akivé felnőhetne)?

Katekéta 2013.03.14. 17:40:07

@twisted: Egy spermiumból önmagában nem lehet élet, tehát nincs meg benne a lehetőség. Nem vagyok a filozófus, ezért nem szeretnék ebből továbbképzést adni. Amikor Ön egy zigótát az alapján határoz meg, hogy nincs idegrendszere, megint másról kezd beszélni. Én animálásról beszéltem, szerintem létezik lélek, de nem tudjuk, mikor kerül a magzatba, ezért az első perctől tiltott a terhességmegszakítás.

Egyébként Ön hol húzná meg a határt? Az ősegyházban negyven nap volt. A magzat a nyolcadik héttől már mozog, dobog a szíve, ekkor még meggyilkolható. Ezzel is egyetért, hogy ne legyen annyi éhes száj? Az a baj, hogy Ön az álláspontját ismételgeti, én meg a sajátom. Én alátámasztom egy erkölcsi rendszerrel, melynek a hitem az alapja. Ön erkölcstelennek nevezi ugyanezt. Valamelyikünknek igaza van, a másik pedig téved. De amíg nem jönnek új érvek (mert én például azt nem fogadom el, hogy a nő eldöntheti, megölje-e az életesélyt, hiszen szerintem nem ő teremti az életet, valamint az sem használható érv a szememben, hogy túl sok ember van), nincs értelme ezt tovább ragozni.

A spontán vetélés hogy jön ide? A bűn csak tudva és akarva valósul meg.

shitgun 2013.03.14. 17:40:36

@Felagund: most fordítsük meg a kérdésedet, és tegyük hozzá, hogy a zigóta egy kb annyi értelemmel és tudattal rendelkező sejthalom, mint a főzés előtt álló csirkecomb. És nem, az nem érv, hogy azért, mert én azt _hiszem_. Milyen értékrend szerint előbbrevaló egy borsószemnyi szövet, mint egy már létező, érző ember? És ki milyen alapon pofázik bele ennek az embernek, nőnek az életébe? Mindenki alkalmazza magán a meggyőződését.

twisted 2013.03.14. 17:41:07

@Felagund: Humanista értékrend szerint.

Felagund 2013.03.14. 17:43:36

@shitgun: Fuss neki újra, javaslom a zárójelek közti részt is elolvasni. Tehát _nem_ arról a konkrét sejtcsomóról van szó, hanem arról az emberről (lélekről, ha vallásosak vagyunk), akivé felnőhetne, de nem nőhet, mert az anyja nem vállalja, mondván, hogy az megváltoztatná az életét. Nem megszüntetné, megváltoztatná.
Az én erkölcsi kategóriáimba ez elég nehezen fér bele, még úgy se, hogy de facto nem vagyok hívő...

ép testben ép lélek 2013.03.14. 17:43:42

"Bergoglio élesen ellenzi a fogamzásgátlást"

Akkor most majd guminként kell gyónni menni vagy elég lesz csak hetente egyszer?

Felagund 2013.03.14. 17:46:19

@twisted: Tehát ha én attól jobban érzem magam, akkor nyugodtan agyonlőhetlek, s mindezt a humanizmus nevében? Különös, nem gondoltam volna, hogy ilyen is van benne...

Az ember mindig tanul, hiába...

shitgun 2013.03.14. 17:46:58

@Felagund: ha, ha, ha. Ha tovább fejlődne, ha megszületne, ha felnőne. Akkor és ott még egy nagy semmi. Nem érez, nem fáj neki, nem gondolkodik, nem csinál semmit, csak a dns-be kódolt utasítások alapján osztódik. Értelmetlen azon lamentálni, hogy mi lett volna ha, ha egyszer nem lett. Érted, ha tegnap örököltem volna tízmillió dollárt, ma a Bahamákon lennék. Ha.

Felagund 2013.03.14. 17:48:59

@shitgun: Egyes elméletek szerint a felnőtt ember is ugyanolyan nagy semmi, és a tudat, az érzelmek és a motivációk mind-mind csak az agyunkban lezajló biokémiai reakciók melléktermékei, amiket a DNS-ben kódolt információk alapján működtet a test.
Tehát akkor miről beszélünk?

shitgun 2013.03.14. 17:49:44

@Felagund: még egy kérdés, nő vagy? Ha nem, akkor ez az egész mennyiben tartozik rád? Ha igen, majd azt csinálsz a zigótáddal, amit akarsz, senki nem fog kényszeríteni, hogy elvetesd. Miért számít az neked, hogy számodra ismeretlen emberek mit csinálnak magukkal meg a zigótájukkal? Küldetéstudatod van? Honnan veszed, hogy jogod van más életébe beleszólni?

Zabaalint (törölt) 2013.03.14. 17:49:55

@Katekéta:
Én elolvastam a cikket arról, hogy miért nem lehet női pap. Magyarázat nincsen benne, csak hivatkozás a Bibliára, az apostolokra. Felesleges volt annyit írni, elég lett volna röviden, hogy CSAK.

twisted 2013.03.14. 17:50:27

@Katekéta:
Azzal én tisztában vagyok, hogy az animáció alatt lelket értesz, csakhát a lélek objektívan definiálhatatlan, így nincs rajta fogás. Ha objektívan tudnátok definiálni a lelket, akkor talán képesek lennétek időben is elhelyezni az ember egyedfejlődésében. Azt is kérdezhetném akár, hogy a törzsfejlődésben mikor jelent meg a lélek. Australopithecus? Homo habilis? H. erectus? A neandervölgyinek volt-e lelke?

Amíg biológiai folyamatokat teológiailag próbáltok értelmezni, addig valóban parttalan marad a vita.

Felagund 2013.03.14. 17:52:28

@shitgun: ugyanezen az alapon az adott nő milyen alapon akar "belebeszélni" a születendő gyereke életébe? Mindezt ráadásul úgy, hogy a szerencsétlennek még csak választási lehetősége sincs...

Egyébként pedig legjobb tudomásom szerint az egyháznak sehol nincs olyan hatalma, amivel effektíve _kényszeríteni_ tudná, hogy valaki ne éljen abortusszal, szóval nem egészen tudom, miről beszélünk...

shitgun 2013.03.14. 17:53:33

@Felagund: magam a memetikát tartom a legelfogadhatóbb irányzatnak az emberi értelmet illetően, így gyakorlatilag egyetértek az általad felhozott elmélettel. Ebből viszont az is következik, hogy az agyműködéssel még nem rendelkező zigóta egy sejtkupac, és semmi emberi nincs még benne. Az elvetetése egy mandulaműtéttel egyenértékű beavatkozás. Mivel azonban nem vagyok nő, meghagyom nekik a döntést, tegyen így vagy úgy, és dolgozza fel a történteket, ahogy tudja.

Felagund 2013.03.14. 17:56:39

@shitgun: Remek, tehát egyetértünk. Ezesetben milyen minőségi különbség van egy meg nem született magzat és egy felnőtt ember között, ami jogossá, hogynemondjam bizonyos esetekben kívánatossá teszi az egyik elpusztítását, míg a másiké bűncselekménynek minősül?
Csak mert akkor már legyünk konzekvensek...

Katekéta 2013.03.14. 17:58:38

@twisted: A lélek az életelv (princípium), amely a testnek emberi létet ad és a gyakorlati jóra törekszik (ez arisztotelészi ismeret, értelmezéséhez szükséges a szenvedőleges értelem fogalmának megismerése). (Ez az én nem hivatalos, rövid definícióm.)

Aquinói Szent Tamás szerint a lélek egy olyan (fizikai korlátokhoz nem kötött) szellemi szubsztancia, mely teljes léttartamához szüksége van a testtel való egyesülésre. Az ágostoni értelemben vett lélek képzetét, hogy a fizikális testen kívül több élettényező van az emberben, a Szentírásra alapozzuk.

Korábban sokáig azt hitték, hogy a szülők adnak lelkükből a magzatnak, de ez a szellem oszthatatlansága miatt eretnek képzet. A kreacianizmus szerint Isten ülteti a lelket az emberbe.

shitgun 2013.03.14. 17:58:46

@Felagund: pl: www.lengyelnet.hu/cimke/?tagname=abortusztilalom
De mindenhol, ahol az egyház poltikai befolyása erős, ott a saját dogmáikért lobbiznak, törvényszinten.
"a szerencsétlennek még csak választási lehetősége sincs..." - jóhogy nincs, nem is lehetne, mert nem képes tiltakozni, mert nem értelmes lény. A pörkölt sem tiltakozik, hogy ne edd meg. Különben is, az a zigóta azé, akiben növekszik, ha nem benned, akkor nincs közöd hozzá, értsd meg, az, hogy a te hited ezt vagy azt diktál, azt nem vonatkoztathatod másra.

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.03.14. 18:00:07

@kisRita:

"Az meg felháborító, ahogy a homoszexualitásról és a homoszexuális emberekről beszélnek, mintha valami betegség lenne!"

Mert az: betegség.

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.03.14. 18:00:59

@kisRita:

"a nem ritka papi pedofília"

Nagyon ritka. A bulvármédiák fújtak fel pár esetet.

shitgun 2013.03.14. 18:01:56

@Felagund: a meg nem született magzat nem bír értelemmel, a megszületett meg igen. Ilyen egyszerű. Nyilván nem a héthónapos magzatról van szó, hanem egy pár hetes kezdeményről. Az én felfogásom szerint, és ez azért valamennyire igazolható, az értelemhez agy kell. Kifejlett, működő agy. Akinek ez nincs, az nem rendelkezik értelemmel, ergo (még) nem ember, nem fáj neki, nincs akarata, nem választana semmit, mert hiányzik a "felszerelése" a választáshoz.

Felagund 2013.03.14. 18:02:15

@shitgun: Tehát ha valakinek mondjuk adok egy jó adag ketamint, akkor utána azt csinálok vele, amit akarok, mondván "de hát nem tiltakozott"?

A zigóta "birtokviszonya" meg szerintem egy igencsak érdekes filozófiai kérdés, ebben én nem érzem magam elég képzettnek ahhoz, hogy részletesen is belemenjek, de szerintem nem egyértelmű, hogy minden tekintetben az anyáé. Elvégre a genetikai állományának a fele pl az apjától származik...

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.03.14. 18:05:37

@twisted:

Vegyél elő egy enciklopédiát. A petesejt és a sperma nem ember. Ember csak a megtermékenyült petesejt.

A spontán vetélés pedig baleset.

spenci 2013.03.14. 18:06:11

@Felagund: Az értelmes vitát én is kizártnak tartom.
A posztíró agresszivitása abban áll, hogy lekezelően, magát magasabb rendűnek képzelve válaszol a kommentelőknek, udvariasnak tűnik, de csak egyszerű passzív agresszív.
A jezsuiták közé, vagy csak jelmondatuk alá beállása sem véletlen, rejtett vagy nyílt agresszivitására utal.
A cikket nyugodtan, külső inger nélkül írta, így kevésbé vagy szinte egyáltalán nem agresszív az írás, a levelezés során adott válaszai - nyilván a kevésbé tudja kontrollálni magát -kifejezetten nagyon agresszívak.
Bocs a szóismétlésért, de nincs érkezésem a megfelelő szinonímákon gondolkodni.

shitgun 2013.03.14. 18:07:14

@Felagund: az első mondatod mellébeszélés, már bocsánat, de semennyire nem állítható párhuzamba azzal, amit mondtam.
Az jogos, hogy van ott egy apa is. Akkor módosítok. Amennyiben a zigóta "apja" és "anyja" megegyezésre jutnak a kérdésben, ahhoz neked, vagy bárki másnak, aki nem ez a két ember, mi köze van?

Felagund 2013.03.14. 18:08:24

@spenci: Érzésem szerint az agresszív véleménynyilvánítást nem ő kezdte, és szerintem ahhoz képest kifejezetten kulturáltan járt el.
Ha ez az én blogom lenne, már rég kibasztam volna róla a csak fröcsögni képes write-only üzemmódban létező kommentelők többségét...

Felagund 2013.03.14. 18:12:52

@shitgun: Dehogynem, pont az a mondat a lényeg. Ha nincs tudat, nincs ellenkezés sem, akkor pedig szüret, nemde?

És a nagy különbség a vallásosak (jelen esetünkben a katolikus egyház) és a - hm - nem-vallásosak között ott van, hogy előbbiek azt mondják, hogy debizony nem csak ketten vannak ebben az egyenletben, ott van egy harmadik is, aki meg maga a gyerek (egyesek még tovább mennek, és azt is mondják, hogy van ám egy negyedik is, ami pedig a kapcsolat, de ennyire most ne rugaszkodjunk el). Az egyház azt mondja, hogy a gyereket (zigótát) kezeljük teljes értékű embernek - ami egyébként nem kifejezetten rossz megközelítés, mert mindenki akként kezdte - és szólaljunk fel a védelmében, ha már ő nem tud.
Természetesen lehet azt mondani, hogy ebben nincs igazuk, de az élből lehülyézés általában nem annyira szerencsés vitaindító pozíció. Meg nem is elegáns...

2013.03.14. 18:13:58

Kicsit félve szólok hozzá az íráshoz,mert csak részben van rálátásom a témára.Szerintem Bergoglio érsek személyes múltja kevésbé fontos ahhoz képest, miként fog majd pápaként nyilatkozni.(Múltjából, mostani bemutatkozásából nem lehet előre kikövetkeztetni álláspontját, bár ezt szeretnénk.) Zseniális volt a bemutatkozása (retorika) és a névválasztása (kettősség). Hogy melyik szent az igazi példaképe kiderül,milyen kontextusban szól majd Kínáról vagy a környezetvédelemről (egyáltalán megszólal-e a környezetvédelemmel kapcsolatban).Az iszlámmal kapcsolatban nem hiszem,hogy megismerhetjük az álláspontját.

shitgun 2013.03.14. 18:16:52

@Felagund: nem olvasom vissza magam, de hülyézésre nem emlékszem. A ketaminos példád több okból sántít, példának okáért egy működő aggyal rendelkező, értelemmel bíró ember elkábítása, és agy nélküli szövethalom között ég és föld a különbség. Érted, egy autó, aminek szétvered a motorját, ezért nem megy, meg egy raklapnyi nyersacél, ami nem is tudna menni.

Felagund 2013.03.14. 18:17:54

@shitgun: Na, közeledünk. Mi az _elvi_ különbség a kialakulatlan (de potenciálisan kialakuló) és a szedált agy között?

spenci 2013.03.14. 18:18:22

@Felagund: ilyen a blogger sorsa, szerintem kifejezetten nem elegáns beszállni a ringbe bármilyen hangvételű kommentek érkeznek is. Egyébként olyan hozzászólókat is lehord, akik hangvételével semmi probléma, csak nem osztják a nézeteit, így rögtön ellenségként reagál.
Példa: mi ketten sem értük egyet - a vita kilátástalanságát kivéve - , de nem lévén agresszív emberek, vitánk sokkal békésebb mederben csorog.
Egyébként a posztolót már 3. hozzászólásomban agresszívozom, nem támad, ha érdemben írnék a cikke gondolataihoz, már támadna / ilyen-olyan élességgel /. Ergo: tényleg gyakorló jezsuita

shitgun 2013.03.14. 18:23:57

@Felagund: nézd, én tisztelem a türelmedet egy kötözködő, más nézetű emberrel szemben (én), de ezzel most elértünk egy pontra, ahonnan nincs tovább. Legalább öt kommentemben kifejtettem neked a választ a kérdésedre, hogy szerintem mi a különbség. Körözünk, és semmi értelme. Még egyszer, az az elvi különbség, hogy az egyik van, a másik nincs. Nem tudom jobban mondani. A potenciálisan kialakulóval nem tudok mit kezdeni, mert lehetetlen. Teljes logikai paradoxon egy létre nem jött dologról vitatkozni, véleményt mondani. Mivel nem jött létre. Nincs értelme szerintem a "ha" kérdésnek. Ha Nigériában születek, nigériai lennék. Nem így történt, ergo nem vagyok nigériai. Nincs értelme a nigériaiságomon gondolkodni, hisz nem vagyok az.

Felagund 2013.03.14. 18:32:14

@shitgun: Az emberek amúgy szerintem igen gyakran vitatkoznak létre nem jött dolgokról, teszem azt egy project meetingen ;)

tyler-durden 2013.03.14. 18:34:28

@Felagund: nem tudom, mondjuk az abortusz mellett döntő nők miylen arányban és milyen mélységben gondolkodnak el egyáltalán ennek a kérdésnek a vetületein. Gondolom, egyébként sincsenek abban az állapotban, hogy ezt objektíven végiggondolják. Nem is tudom születhet-e ebben a kérdésben felelősen végiggondolt döntés. Azt sem tudom eldönteni, hogy melyik jobb vagy rosszabb, hogyha valaki végig sem gondolja, vagy ha sokat agyal rajta és azután dönt úgy, hogy ez a megoldás ezért vagy azért. Azt hiszem, hogy a legtöbb, amit az egyház tehet az az, hogy megpróbálja az emberek lelkiismeretét megindítani, hogy valamennyire felfogják, hoyg mit tesznek mielőtt ész nélkül hoznak egy döntést, amelyet felelősnek neveznek, de épp a felelősségelhárításról szól. Az egyház ezen viselkedése szerintem csak segítene azon, ha kevesebb zombi okozna magának és környezetének lelki sérüléseket az esetleges téves helyezértékelésből fakadóan. Persze a mai félperces mémszerű tematizált "közgondolkodásba" nehezen lehet beerőszakolni egy erőfesztítést igénylő gondolkozást és sokan nem is képesek erre. Ezért nekik az az egyszerűbb üzenet megy, hogy az egyház ezt tiltja...

shitgun 2013.03.14. 18:35:01

@Felagund: hát annak sincs sok értelme:)

shitgun 2013.03.14. 18:39:12

@tyler-durden: mivel a keresztény hit egyik alappillére, egyben a nyugati kultúra egyik alapköve, a tízparancsolat nem más, mint tíz, végletekig leegyszerűsített mém, ezt nem nagyon róhatod fel a modern, de primitív világnak.

tyler-durden 2013.03.14. 18:57:50

@shitgun: nem tudjuk, hol a határ. van akinek belefér az is, hogy macskákat ásson el élve, csak mert nem akarja őket etetni. van aki, meg abortál. ha úgy tetszik az egyház nem tartja ez utóbbi kulturált viselkedésnek és az a tanítása, hogy ez bűn. ez olyan, mint egy közösség normái. ha sokan gondolnak valamit valamiről az annak a csoportnak a "kultúrájának" a része és a kívülálló egyből magára veszi, miközben nem feltétlenül akarják ráerőszakolni. Szemellenzős dolog úgy tenni, mintha ez csak az egyház berkeiben volna, hiszen ez az emberi viselkedés része minden egyes társadalmi csoportban. minden kisebb közösség ugyanígy tesz, ha kívülállóval találkozik és a kívülálló automatikusan "megméretődik" az adott közösség értékeiben. A katolikusok pedig még ezen a környéken még mindig elég sokan vannak és jól is szervezettek, és valamiért eléggé hisznek ezekben az értékekben.

tyler-durden 2013.03.14. 19:00:37

@shitgun: ja, de azóta párszor körbe lett járva a téma.:)

déjá vu39 2013.03.14. 19:09:46

@Katekéta: (Katekéta 2013.03.14. 13:42:26) "Nem találkozhatott nőpapokkal, legfeljebb női lelkészekkel. Mivel a protestánsok az egyházi szentséget nem ismerik,.."

Bocs: Katolikus papokkal nem találkozhatott, valóban. Ha jól értem, számos hívőnek, sőt egyházi méltóságnak is az a véleménye, hogy engedélyezni kellene a nőknek is hogy (katolikus) papok legyenek.
A hozzászóló kisRita egyébként valószínűleg nem valamelyik protestáns egyházra gondolt (majd megerősíti hogy igen vagy nem), hanem olyan kisegyházra vagy szabadegyházra, amelynek vannak női papjai. Engedjük meg nekik, hogy papnak hívják őket - nekik nem kötelező a katolikus egyház szóhasználatához ragaszkodni.

twisted 2013.03.14. 19:17:37

@maxval, a gondolkodni próbáló birca:@Katekéta:

"A petesejt és a sperma nem ember." Az élet és a lélek definíciójáról beszéltünk. De nálatok a nő se ember, mivel tiltjátok, hogy abortálja a nem kívánt terhességet. A humanizmus fogalma miért ismeretlen jókeresztény körökben? Lehet azon vitatkozni, hogy mely pillanattól vagyunk emberek, de ez jobbára filozófiai kérdés. Biológiailag az ivarsejt az ember része, mint minden más sejtünk. Azt mondjátok a spermiumban önmagában nincs meg a lehetőség. Én meg azt mondom, hogy ivarsejt nélkül nincs meg a lehetőség. Hogy lehet, hogy anélkül nincs emberélet?

shitgun 2013.03.14. 19:20:44

@tyler-durden: alapvetően egyetértek, de azért azt hozzátenném, hogy nem az egyház, és nem a katolicizmus, sőt, még csak nem is a vallások a humanizmus, az erkölcs, és békés, felelősségteljes élet letéteményesei. Mindez működik Isten, egyház és tartozékaik nélkül is. Aki macskát csapkod agyon, az valószínűleg egyházi nyomásra sem mondana le eme hobbijáról, és az abortuszkérdés is értelmezhető hittételek nélkül, értelmesen és humanisztikus megközelítésben. Az egyház az én szememben az a szervezet, mely egyfajta árukapcsolásként adja a meghaladott, értelmetlen, sokszor kifejezetten középkori dogmákat a valóban követendő és értékelendő elvek mellé. Mivel én azt hiszem tudok emberi módon válogatni (például a magzat elvételét a szüleire bíznám, ellenben nem támogatom az erőszakos cselekményeket), nincs szükségem az egyház tanításaira, és azt gondolom, hogy ezt más is elérheti, persze a zsidó-keresztény kultúrkör alapvetései sok esetben megkerülhetetlenek, pont azért, mert alapvetések.

shitgun 2013.03.14. 19:22:39

@tyler-durden: hiába lett ezerszer körbejárva, ha az egyház maga is ahhoz a rém egyszerű állásponthoz lyukadt ki végül, hogy nem, mert nem, és kész.

twisted 2013.03.14. 19:24:18

@Felagund: Tehát ha valamit nem értesz vagy nem akarsz megérteni, akkor felállítasz egy strawman-t és azt kezded támadni? Annak örülnék, ha tanultál volna valamit, de nem úgy tűnik.

Felagund 2013.03.14. 19:25:13

@twisted: Logikusan továbbvittem a gondolatmenetedet. Hol van a hiba?

déjá vu39 2013.03.14. 19:29:06

Artie hozzászólásából: "During the period of the dictatorship, the Catholic Church failed to confront the regime, even as it was kidnapping and killing thousands.. (Hevenyészett fordításban: A (argentin) diktatúra alatt a Katolikus Egyház nem szállt szembe a reszimmel annak ellenére, hogy voltak gyerekrablások és ezreket meggyilkoltak).

Nos, a katolikus egyház ügyei ezért (is) tartoznak az ateistákra is, meg a muszlimokra is, meg minden emberre. Meg azért is mert sohasem igyekezett magát távol tartani a politikától - ami pedig nem katolikus belügy.

Hogy sok vagy kevés a papi pedofilia? Nem tudom. Tény hogy van, és tény hogy gyakran eltitkolják.

Szóval, van tennivalója a pápának - és a cikk is ezt mondta. És ehhez én is sok sikert kívánok. Bár attól tartok, nm sok ideje lesz rá - idős ember. Talán ezért is választották meg (nem csak ezért, természetesen).

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.03.14. 19:29:06

@twisted:

Ezen az alapon nálunk a férfi sem ember, hiszen nem engedjük, hogy megölje nem kívánt szomszédait.

twisted 2013.03.14. 19:29:17

@Felagund: Nem logikusan vitted tovább, hanem őszinteség nélkül.

Felagund 2013.03.14. 19:30:57

@twisted: Tendenciózusan, az igaz, de csak azért, hogy megmutassam, hogy amit állítasz, az minimum képtelenség...

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.03.14. 19:31:09

@shitgun:

Meghaladott dogma nincs. A dogma Istentől jön. Meghaladott tanítás van, s azokat meg is haladják.

shitgun 2013.03.14. 19:33:33

@maxval, a gondolkodni próbáló birca: na ebbe már tényleg nem szállnék be, főleg veled, ne vedd sértésnek.

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.03.14. 19:34:04

@déjá vu39:

Nem feladata egy főpapnak, hogy felkelést hirdessen vagy ellenzéki pártot alapítson.

twisted 2013.03.14. 19:38:36

@Felagund: Mi a képtelenség? Hogy az abortusz tiltása nem humánus? Nem csak az, még erkölcstelen is.

Felagund 2013.03.14. 19:39:20

@twisted: Milyen erkölcsi alapon? - kérdem újra.

twisted 2013.03.14. 19:41:23

@Felagund: Humanista erkölcsi alapon - mondom újra.

Felagund 2013.03.14. 19:42:05

@twisted: _Mely_ humanista erkölcsi alapon?

(most komolyan ezt játsszuk?)

tyler-durden 2013.03.14. 19:43:21

@shitgun: én ezt nem tudom értelmezni, hogy az egyház ezt mondja vagy azt. az "egyház" maga, minden keresztény ember. Vannak a papok, akik vezetik ezeket a kisebb közösségeket és elvileg ők jobban tájékozottak és elvileg mélyebben elgondolkodtak bizonyos kérdéseken, kérdésekben. A baj ott van, hogy ez utóbbi általában nem igaz. Ráadásul sokszor borzasztóan félreérthetően kommunikálnak és persze sokszor meg kell küzdeniük előítéletekkel és megbélyegzéssel. Az, hogyha valaki nekem nem tud elmondani valamit úgy, hogy megértsem, vagy hogy belássam, még nem biztos, hogy nekem van igazam és az alól sem ment fel, hogy kutassam az igazságot avgy hogy magamra alkalmazzak valamiféle mércét. Ennek kialakításában persze sokan segítséget kérnek és sok olyan pap van, aki ebben nagyon sokat tud segíteni. Az is igaz, hogy sokszor igaz, hogy a pokolra vezető út jószándékkal van kikövezve. Én mindenesetre úgy gondolom, hogy mivel a papok is emberek és ráadásul nem vettek részt egy ilyen "hogyan adjuk el magunkat a 21. században" kurzuson, ezért fenntartással kezelem azt, hogy egyik-másikuk mit mond, és hogyan mondja. ebből a szempontból nem jobbak vagy rosszabbak, mint a körülöttünk élő többi ember. Tény, hogy olyan munkájuk van, amit nagyon nehéz jól űzni és nagyon nehéz megfogalmazni, hogy hogyan kellene űzni, de abban biztos vagyok, hogy az emberek nagyon nagy részének kell ilyen segítség/útmutatás, különben megzavarodna. Ezt a dölyfös "majd én megmondom, miben kell hinned" vagy "nekem senki ne mondja meg" típusú gondolkodást egyik oldalról sem szeretem, de ez magánügyem.

twisted 2013.03.14. 19:47:36

@Felagund: Csak annyit szeretnék mutatni, hogy attól, hogy te a katolikus erkölcsödet felsőbbrendűnek tartod, még nem lesz univerzálisan mérvadó. Én már kifejtettem föntebb, olvasd el a wikipédián mi az a humanizmus, ha még mindig nem tudod.

Felagund 2013.03.14. 19:50:08

@twisted: A humanizmus amúgy (mint minden európai irányzat) ezer szálon kötődik a katolikus tanításhoz, ezen túl pedig sehol nem találok benne konkrét tételt az abortuszra. Segítenél?

shitgun 2013.03.14. 19:54:31

@tyler-durden: én ellenben a "nekem senki ne mondja meg" feltétlen híve vagyok, ami egyáltalán nem egyenlő azzal, hogy nem hallgatok senkire, fura is volna, ha vadiúj hit-, és erkölcstételeket dolgoznék ki, csak én inkább magamnak állítom össze a menüt, és nem követek egy előre összeállított - bár valóban széles spektrumú, és sokféleképpen értelmezhető - étlapot. Szóval magamnak főzök, és nem megyek étterembe.

twisted 2013.03.14. 19:56:42

@Felagund: A "tétel", miszerint a nőnek joga van rendelkeznie saját teste felett, és mivel a magzat is a nő testének része, így a fölött is. Képtelenség, mi?

Felagund 2013.03.14. 19:59:04

@twisted: A magzat _nem_ része a nő "saját" testének...

tyler-durden 2013.03.14. 20:00:34

@shitgun: jó értelek, csak azt nem tudom, hogy az "egyház" nélkül eljutottál volna-e oda, amit mondasz magadról, hogy képes vagy megítélni a humánus cselekedetet és tudsz szelektálni. Azzal, hogy valami ebből eljutott hozzád az nagyban köszönhető a vallásnak. De a menyasszonnyal együtt megkaptad a nyakadba a családját is, ha úgy tetszik. Nyilván egyik dolog nincs a másik nélkül sajnos, ez is sok dologgal így van. Kérdés, hogy ilyen világban élnénk-e ha mindent törölnénk, ami "erkölcs" címén az egyház "ránkerőltetett". Lehet, hogy a magam részéről elnézem ezt nekik inkább, minthogy vademberekként tengessük itt a napjainkat és nem tudhatjuk, hogy a szembejövő nem nyársal-e fel. Persze tudom, hoyg olyan is van, aki a szabadságra hivatkozva inkább az utóbbit választaná, de abban is biztos vagyok, hogy nekem jobb úgy, amíg tudom, hogy valaki csak simán elhiszi, hogy jó, hogy betartja, hogy ne ölj, vagy ne lopj, és nem egy ráoktrojált parancsnak érzékeli, mert aki magától nem fogja fel és nem mondják el neki, az sokkal nagyobb károk eredője lehet.

Felagund 2013.03.14. 20:04:22

@tyler-durden: Ehhez még annyit dobnék be, hogy transzcendens dimenzió elfogadottsága nélkül mindenfajta "erkölcs" egyszerű konvenció...

shitgun 2013.03.14. 20:04:40

@Felagund: azért ezzel egy nőgyógyásszal ne nagyon szállj vitába:)

Felagund 2013.03.14. 20:06:36

@shitgun: Biológus vagyok, ember ;)

shitgun 2013.03.14. 20:08:43

@Felagund: szerintem most is konvenció. Ma az európai népesség jóval kisebb hányada aktív, valódi hívő (ezalatt nem csupán a templombajárást értem), ergo a vallási eredetű erkölcsi tanítások egyszerű konvenciók számukra. Nem azért nem lövi a hangos szomszédot, mert Isten azt mondta, hogy ez nem szép dolog, hanem mert beágyazódott, erős mém a ne ölj parancs, plusz büntetik is, tehát a vallásnak tulajdonított erkölcsi alapelvek szerintem mára egyszerű megkövesedett (ám roppant hasznos) konvenciók. Arra ki se térjünk, hogy például a ne paráználkodj, és tiszteld felmenőidet már sokkal képlékenyebb beidegződések, és hasraütéses alapon az emberek egytizede veszi komolyan.

twisted 2013.03.14. 20:15:29

@Felagund: Tán nem ugyanazon a vérkeringésen fut mindkettő?

shitgun 2013.03.14. 20:16:11

@tyler-durden: érdekes kérdés, nyilván az keresztény, egyházi tanítások erősen befolyásoltak, mint mindenkit aki a nyugati világban nőtt fel. Azt azért hozzá kell tenni, hogy az átlag hindu/muszlim/sintoista/buddhista stb. se abban szocializálódott, hogy gyilkolásszunk kedvünkre, meg lopjuk szét a szomszéd veteményesét, közben meg nem a Biblián nőttek fel, szóval ezeket az alappiléreket én valamilyen ősi, mélyen emberi, kulturális beidegződésnek tartom, amiket aztán adott időben minden vallás szépen beemelt a tételei közé, sőt, tételeivé tett.

Felagund 2013.03.14. 20:42:50

@twisted: Nem.

A beágyazódott zigóta az égvilágon mindenféle értelemben külön test az anyához képest. Kapcsolódnak, az igaz, de világosan el is különülnek - hogy most a genetikai különbséget ne is említsem. ;)

@shitgun: ez így van, az előbbi kis közbevetéssel csak azt akartam érzékeltetni, hogy transzcendens dimenzió nélkül egyszerűen értelmetlen bármiféle általános értékekről beszélni, mert bármikor mondhatom azt, hogy "szerinted nem lehet ölni? Szerintem meg igen, és csá!" - és ugyanannyira lenne igazam (vagy nem lenne igazam), mint neked.
Egyébként egyetértünk abban is ,hogy a nagy világvallások tanításai között meglehetős átfedés van, és ez szerintem nem véletlen. Egyszerűen azért alakultak ezek ilyenre, mert ezek a szabályok (ajánlások, törvények, ahogy tetszik) felelnek meg a többé-kevésbé optimális emberi létezésnek. Nyilván ezt az ókor emberének nem lehetett így elmondani, ezért aztán ezeket úgy körítették, hogy "mert Isten(Allah, Buddha, Krisna, a Nagy Manitu) azt mondta, azé!"
Ami viszont a szép a dologban, hogy szemlátomást ezek a szabályok (ajánlások, törvények) úgy tűnik, hogy időtállóak, legalábbis az elmúlt 2000 évben nem igazán alakult ki olyan helyzet, hogy mondjuk a Tízparancsolat akármelyik passzusát felül kellett volna vizsgálni, maximum értelmezési kérdések merültek fel (na nem mintha ezek magukban nem voltak adott esetben igen nagy horderejűek).

Katekéta 2013.03.15. 11:47:59

Épp az imént érkezett a ferences Bánk atya elmélkedése a mai evangélium kapcsán. Talán okulásra is jó a fenti vita kapcsán annak, akinek van füle a hallásra:

„Okos és bölcs: két fogalom. Okos: az Isten ismeretére teremtett ember értelme a látható világ tényeiből logikusan következtetve ismeri fel Isten létét, sőt Isten tulajdonságaira is következtetni tud. Ebben biztos, és megkapja a kegyelem pecsétjét is rá: a hitet. Bölcs: aki a hite alapján az egész életét Isten szolgálatára, az örök boldogság biztosítására szenteli. Oktalan: aki eszét nem az élet lényeges problémáinak felismerésére használja, hanem részletkérdésekre csupán. Ostoba: aki a végső céllal nem törődik, nem foglalkozik vele. A Bölcsesség könyve szerint nemcsak nem foglalkozik a bölcs világnézettel, de egyenesen bosszantja az oktalan és ostoba egyéneket az okos és bölcs embereknek a puszta léte is. Alapvetően arra utalnak, hogy ezek mások, elveik vannak, pénzzel meg nem vásárolhatók, elutasítják az elvtelenek pénz és hatalomhajhászó életfelfogását. Eszközeik: kikezdeni feddhetetlenségüket szidalmakkal és kínzásokkal; szelídségüket összetörni, Istenbe vetett hitüket elvenni. Mindez örök probléma: Isten és a sátán harca az emberért, értünk. Ez a harc ember és ember elkeseredett harca is. Mindez pedig fokozottan érvényes az egyetlen Igaz, Jézus Krisztusra és ellenségei: »a sátán zsinagógája« (Jel 2,9) közti harcra. Ez az ősevangéliummal kezdődött és folytatódik a világ végéig.

VIRRASSZATOK és IMÁDKOZZATOK”

Koczek úr 2013.03.15. 12:33:47

Érdekes, hogy pont azok támogatják az abortuszt, akik szerint nincs túlvilág, a halál után a nihil következik.

Kitalátor (másként) gondolkodó · http://kitalator.blog.hu 2013.03.22. 16:14:51

@Muad\\\'Dib: Szia! Rég "láttalak"!
Egyébiránt "Hagyjad, Imre!", aki azt sem tudja, mi a pap és esetleg a papnő, azzal ne vitatkozz! (Jelzem, hogy több lelkésznő nagyon kedves barátom, a szeretet és a szolidaritás alapesetben nem felekezetfüggő. Ha igen, az már minősített (legalábbis minősíthető) torzulás...

Kitalátor (másként) gondolkodó · http://kitalator.blog.hu 2013.03.22. 16:39:31

@shitgun: Miért? Még eldobja a kezéből a kaparós sorsjegyet?

@Koczek úr: Van még egy szinte általános közös nevezőjük: az állatimádat. Szegények gyakran nem tudnak különbséget tenni ember és állat között, néha még az asztalon vagy az ágyban sem. Az értékrelativizmus viszont "szent és sérthetetlen" a számukra, mivel hihetetlen nagy gazdasági növekedést lehet elérni az elterjesztésével.
_____________________________________
Mondjuk azt a dogmát, mit dogmát: bálványt meg én nem tudom elfogadni, hogy az ember teljes mértékben rendelkezik a saját teste fölött.
Miért is?
Te alkottad meg magadat, a saját erődből fogantál, fejlődtél, növekedtél és értél meg (mármint ha megértél)? Magadat nevelted? Magadat etted? Magadat boldogítod? (Hoppá, többen igen, és nemcsak kamaszkorukban, úgyhogy ezt visszavonom. Különös tekintettel azokra, akik páros vagy páratlan magányukban a másik embert csak saját segédeszközükként használják...)
Öngyilkosság? Ezt gondold át.